Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. De uitgangspunten vindt u in de duurzaamheidsvisie. Op deze pagina een korte samenvatting met wat we willen bereiken. De duurzaamheidsvisie zelf vindt u onder documenten.

Samenleving

Duurzame gemeenschappen met:

 • veerkrachtig met goede gezondheid, welzijn en kwalitatief onderwijs
 • minder (energie) armoede
 • in samenhang aan de slag, waarbij ieder mens telt.

Energievoorziening

Een energieregio voor en door de samenleving:

 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030
 • 50% lokale participatie in energieprojecten
 • 25% duurzame energie in 2030
 • 1,5% energiebesparing per jaar

Landschap en klimaat

 • klimaatbestendig en meer biodiversiteit door vergroening van leefomgeving en landbouw
 • gezamenlijk zoeken naar goede inpassing van hernieuwbare energie in het landschap

Wonen

Duurzaam en betaalbaar wonen zonder aardgas:

 • 50% minder aardgasverbruik ik woningen in 2030
 • Ondersteunen woningeigenaren bij verduurzaming woning
 • In 2021 een plan voor aardgasvrij Midden-Groningen

Ondernemen en circulaire economie

Richting een duurzame lokale economie:

 • 50% minder CO2-uitstoo bij bedrijven in 2030
 • Minder gebruik van grond- en hulpstoffen in de land- en tuinbouw
 • Meer hergebruik en recycling

Gemeentelijk organisatie

De gemeente geeft het goede voorbeeld:

 • Aardgasvrij gemeentelijk vastgoed in 2030
 • Duurzaam wagenpark in 2030
 • Minder bedrijfsafval en behoud van grondstoffen
 • Maximaal maatschappelijk verantwoord inkopen