Beleid Duurzaamheid en Energie

Algemeen

We stoten te veel CO2 uit. De gevolgen daarvan merken we: het klimaat verandert en kolen, olie en gas raken op. Wereldwijd hebben we daarom afspraken gemaakt om ons klimaat te beschermen. Doel: CO2-uitstoot sterk verminderen.

Regionale Energie Strategie (RES)

RES Groningen

In Groningen werken provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin kijken we hoe we duurzame energie kunnen opwekken op land om de CO2 uitstoot te verminderen. In Midden-Groningen gaat het alleen om bestaande plannen. Er staan in de RES Groningen geen nieuwe wind- en/of zonneparken voor onze gemeente.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES. In 2021 hebben de regio’s de definitieve RES 1.0 opgeleverd.

Wat staat er in de RES 1.0 Groningen?

De Groningse overheden doen met de RES een gezamenlijk bod van 5,7TWh elektriciteit uit zon en wind in 2030. Dit bod is een optelsom van:

  • wind- en zonne energieprojecten die er al zijn
  • projecten die in ontwikkeling zijn
  • plannen die al door de gemeenteraden zijn vastgesteld

In Midden-Groningen gaat het alleen om bestaande plannen.

Meer informatie

Op de website resgroningen leest u meer over de Regionale Energiestrategie. Of bekijk de vlog van Hielke Westra, voorzitter van de stuurgroep . Hij vertelt in zijn vlog over het waarom van de RES en wat daarin voor Groningen belangrijk is.

RES 1.0 Groningen

In de RES 1.0 staan de belangrijkste hoofdlijnen. Alle achtergrondrapporten – bijvoorbeeld over de economische impact van de RES en een handboek lokaal eigendom en participatie – vindt u op de website van RES Groningen www.regionale-energiestrategie.nl .

Zonneparken

In 2019 heeft Midden-Groningen het beleid zonneparken vastgesteld. De kaders voor ontwikkeling van klein- en grootschalige zonneparken staan hierin.