Transitievisie Warmte

Net als de rest van Nederland willen wij in Midden-Groningen uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte beschrijft hoe en wanneer verschillende dorpen en wijken van het aardgas af kunnen. Daarvoor moeten we woningen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. Ook voor douchen en koken zoeken we duurzame vormen van energie. Door de verschillende soorten gebouwen is er niet 1 andere mogelijkheid voor aardgas. Voor de ene wijk kan een warmtenet (dan stroomt door de oude gasleidingen warm water in plaats van gas om woningen en gebouwen te verwarmen) de beste oplossing zijn, voor de andere elektrisch verwarmen. Per dorp of wijk kijken we naar de beste oplossing en wanneer we dat kunnen uitvoeren. Daarbij spelen de kosten een belangrijke rol, maar ook zaken als duurzaamheid, overlast en bestaande plannen voor het opknappen van de woningen. Een goede andere keuze voor aardgas moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Hoe kunt u als inwoner meedenken?

De gemeente onderzoekt samen met Waterschap Hunze en Aa’s, Enexis, lokale energiecoöperaties, verhuurders en bewonersorganisaties de andere mogelijkheden voor aardgas. Als inwoner kunt u ook meedenken. Daarvoor hebben we een online vragenlijst gemaakt. Die komt in juni beschikbaar. Via de vragenlijst willen we een beeld krijgen van wat inwoners belangrijk vinden bij andere mogelijkheden voor aardgas en hoe inwoners betrokken willen worden bij de plannen. 

De resultaten van dit onderzoek komen in de Transitievisie Warmte. De 1e versie wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraad. Uiterlijk eind 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Daarna betrekken we de bewoners van de betreffende dorpen of wijken en gaan we samen aan de slag met de plannen.

De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar aangepast met nieuwe kennis. 

Uitvoeringsplannen per dorp of wijk

In 2022 werken we de Transitievisie Warmte verder uit in uitvoeringsplannen per dorp of wijk. We kijken dan naar de financiële en technische haalbaarheid van de oplossing die het beste lijkt en die bewoners het liefst hebben.