Transitievisie Warmte

Net als de rest van Nederland willen wij in Midden-Groningen uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Wat gaan we doen en wanneer? Daarover gaat de Transitievisie Warmte.

De Rijksoverheid heeft voor Nederland als doel gesteld om in 2050 aardgasvrij te zijn. Als eerste stap willen we in 2030 in Midden-Groningen het gasverbruik in woningen verminderen met 20%. Wat we gaan doen om dit te halen, staat in de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte voor Midden-Groningen is in november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Mede door de hoge gasprijzen en om energiearmoede terug te dringen, willen we in Midden-Groningen niet inzetten op het volledig gasvrij maken van een deel van de woningen. We zetten in op het verminderen van het gasverbruik en dus het verlagen van de energierekening in véél woningen. Meer informatie is ook te lezen in de Achtergrondrapportage Transitievisie Warmte Midden-Groningen.

Aanpak

Hierbij zet de gemeente in op 3 manieren om woningen op andere manieren te verwarmen:

  • Het verbeteren van de isolatie en verwarmingssystemen van woningen
  • Het invoeren van hybride warmtepompen
  • Het aardgasvrij maken van woningen  

Door de verschillende soorten woningen en wijken is er niet 1 andere mogelijkheid voor aardgas. Per dorp of wijk kijken we naar de beste oplossing en wanneer we dat kunnen uitvoeren. Daarbij spelen de kosten een belangrijke rol, maar ook zaken als duurzaamheid, overlast en bestaande plannen voor het opknappen van de woningen. Een goede andere keuze voor aardgas moet haalbaar en betaalbaar zijn.

We vinden het ook belangrijk om te beginnen in buurten waar veel mensen een hoge energierekening hebben en als gemeente ondersteunen we graag ideeën waar bewoners(organisaties) zelf mee komen.

Resultaten vragenlijst inwoners

Afgelopen (na)zomer hebben 155 mensen een vragenlijst van de gemeente over energie en duurzaam wonen ingevuld. Uit de antwoorden kunnen we zien waar de belangrijkste zorgen en aandachtspunten liggen. Deze signalen zijn in de Transitievisie Warmte meegenomen. Ze hebben ook mede voor de keuze gezorgd om niet een deel van de woningen meteen helemaal aardgasvrij maken, maar het gasverbruik in alle woningen in Midden-Groningen verminderen. Juist nu met de enorm stijgende energieprijzen en de zorgen over de kosten die we in veel reacties lazen, willen we inwoners op die manier helpen de energierekening zo laag mogelijk te houden.

Samen vooruit

Bij de totstandkoming van de visie is samengewerkt met onder andere Waterschap Hunze en Aa’s, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersorganisaties. De organisaties van enkele dorpen gaven daarbij aan graag voorop te willen lopen in het afscheid nemen van aardgas: Kiel-Windeweer, Lageland, Steendam en Tjuchem. Met inwoners uit deze dorpen gaan we in 2022 verder kijken naar de financiële en technische haalbaarheid van de oplossing die het beste lijkt en of we samen tot verdere plannen kunnen komen.