Geslacht op geboorteakte wijzigen

Algemeen

Iedereen van 16 jaar en ouder en in het bezit van een deskundigenverklaring kan het geslacht op hun geboorteakte laten aanpassen. Doe dit bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen. Wijziging van uw geslacht moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Hiervoor maakt u een afspraak via onderstaand nummer.

Nodig bij uw aanvraag

 • Geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
 • Verklaring deskundige (niet ouder dan 6 maanden) 

Voorwaarden

 • U bent 16 jaar of ouder. 
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. 
 • U hebt een verklaring van een deskundige. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 
 • Geboren in het buitenland? Dan moet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag doen. 

Wie mogen een deskundigenverklaring afgeven? 

 • Alle artsen en psychologen die verbonden zijn aan de transgenderteams van het: 
  • Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC).
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
 • Alle artsen en psychologen die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Geslacht & Gender van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen (Radboud UMC). 
 • Artsen en psychologen die door de minister van Justitie en Veiligheid zijn aangewezen om verklaringen aan transgender personen af te geven. 

Na uw aanvraag

 • Krijgen alle organisaties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht. 
 • Krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen. 
 • Zijn uw reisdocumenten en rijbewijs niet meer geldig. U moet zelf een nieuw paspoort, ID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen. 

Kosten

Het aanpassen van geslacht op uw geboorteakte is gratis. 

Contact

U kunt telefonisch een afspraak maken via 0598-373737.