Gesloten bodemenergiesysteem

Algemeen

Uw gebouw of woning verwarmen in de winter en koelen in de zomer? Dit kan met een gesloten bodemenergiesysteem.

Hoe werkt het?

Een melding van een gesloten bodemenergiesysteem doen de daarvoor erkende bedrijven voor u.

In de winter neemt dit systeem warmte uit de bodem op. In de zomer geeft dit systeem warmte af aan de bodem en koelt dit het pand juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Voorwaarden

  • Alleen erkende bedrijven mogen de installatie ontwerpen en aanleggen
  • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou
  • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande systemen niet dwarszitten(zie website wko)
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte