Zoutwinning

In delen van onze gemeente wordt zout gewonnen. Zout wordt gewonnen door oplosmijnbouw.

Diep in de grond zit een zoutlaag, hier wordt zoet water ingebracht, waarin het zout oplost. Het zoute water wordt opgepompt. Het water wordt verdampt en droog zout blijft over. Het zout is onder andere bestemd voor consumptie, wordt gebruikt als onthardingszout, strooizout en grondstof voor de chemische industrie. 

Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning onder het grondgebied omdat dit bodemdaling veroorzaakt, waardoor schade ontstaat. 

Schade als gevolg van zoutwinning?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van zoutwinning? Meldt dit dan bij Nedmag.

Meer informatie over zoutwinning?

Stand van zaken inzake winningsplan voor zoutwinning Nedmag

Op 28 november 2018 heeft Nedmag het nieuwe winningsplan voor zoutwinning ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning en pleit voor afbouw van de bestaande zoutwinning. 

Een korte terugblik

  • Op 3 oktober 2019 heeft het college van burgemeester & wethouders een brief van de minister ontvangen met daarin het verzoek om de minister te adviseren over het winningsplan van Nedmag. 
  • Op 15 november 2019 heeft het college over het winningsplan advies uitgebracht aan de minister. 
  • Op 11 juni 2020 heeft de minister de ontwerpbeschikking op het winningsplan bekendgemaakt, waarbij nieuwe zoutwinning wordt toegestaan.
  • Het college heeft zijn zorgen over deze nieuwe zoutwinning opnieuw kenbaar gemaakt door het indienen van een zienswijze op 14 juli 2020. 

Waar staan we nu

  • De Minister van EZK heeft nog steeds geen definitief besluit genomen om de ‘vergunning’ aan Nedmag te verlenen. Midden-Groningen heeft begrepen dat dit besluit in het eerste kwartaal van 2021 te verwachten is. Het is onduidelijk of het recente aftreden van de minister verdere vertraging zal opleveren.
  • Zodra de minister zijn besluit heeft genomen, zal het college dit gaan bestuderen en op basis daarvan besluiten of ze daartegen bezwaar gaat maken.

Communicatie

Inwoners, die daar om hadden gevraagd, hebben wij inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken. Zodra er nieuwe, concrete zaken te melden zijn, worden zij hiervan weer op de hoogte gebracht.