Informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 1 juli 2024 in Winsum een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in Groningen.

Oorzaak

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo. Het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden. 

Informatiebijeenkomsten

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen. Nu en in de toekomst. In juni en juli 2024 organiseren zij daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten. Defensie vertelt tijdens deze bijeenkomsten op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven. 

Informatieavond provincie Groningen 

  • Maandag 1 juli 2024. 
  • Van 19:15 uur tot 22:00 uur. Zaal opent vanaf 18:45 uur. 
  • Op Maarhuizen, Maarhuizen 3 in Winsum.

Planning 

De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over.