Informatieverzoek indienen

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid op papier wat nog niet openbaar is? Dien een informatieverzoek in. Zo’n verzoek heet ook wel een Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

Hoe kan ik een Wob-verzoek indienen?

Informatieve vragen zoals wat, hoe, wanneer en waarom zijn geen Wob-verzoeken. Voldoen wij aan een Wob-verzoek, dan wordt de betreffende informatie voor iedereen openbaar.

Iedereen kan een Wob-verzoek doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Een verzoek kunt u  alleen mondeling of schriftelijk doen. Regel dat telefonisch of stuur ons een brief.

Vermeld in uw verzoek:

  • waarover u informatie wilt
  • om welke documenten het gaat
  • hoe u de informatie wilt ontvangen of bekijken

Kosten

Er kunnen kosten zijn voor het verstrekken van kopieën

Termijn

  • de gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek
  • deze periode kan 1 keer verlengd worden met 4 weken