Kind erkennen vóór de geboorte

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

Aanvragen

Maak telefonisch een afspraak via bovenstaand nummer.

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentehuis. Zij moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee. Dit kan als er een volgend kind geboren wordt uit dezelfde relatie.

Goed om te weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

 • Heeft u toestemming nodig van de moeder.
 • Krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn.
 • Hoeft de naamskeuze bij een volgend kind uit dezelfde relatie niet opnieuw te worden gedaan.
 • Heeft het kind meteen bij de geboorte 2 juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte.

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentehuis.

Ouderlijk gezag

 • U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkent.
 • Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. 

Meer informatie over

 • de erkenning van een kind vindt u op de website van Rijksoverheid.
 • het aanvragen van een ouderschapsverklaring vindt u op de website van CIBG. Het CIBG is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.