Melding psychische hulp (WvGGZ)

Algemeen

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de persoon om wie het gaat geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit dan bij ons sociaal team of stuur een email naar: wvggz@midden-groningen.nl.

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Als de gemeente vind dat verplichte hulp nodig is, dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk of er voor verplichte zorg wordt gekozen. Dit is afgesproken in de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker oordeelt of de persoon zichzelf of anderen ernstig nadeel toe kan brengen. Ook beoordeelt de medewerker of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Als dat nodig is spreekt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is erg heftig voor de betrokkene. Het wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt geprobeerd.

Wat gebeurt er als dringend gevaar dreigt?

Als er sprake is van direct, dringend, ernstig gevaar (een crisissituatie) neem dan direct contact op met 112.

In geval van een crisis, kan direct verplichte psychische zorg worden gekozen. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur crisismaatregel nemen. Dit gebeurt vanuit een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen het resultaat van een mogelijk verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met het resultaat, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over het resultaat informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokken persoon?

Verplichte zorg wordt gekozen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toe dreigt te brengen door psychische problemen.

In deze situatie nemen anderen besluiten over van deze persoon waarbij deze het recht heeft zijn of haar wensen te laten horen. Ook heeft de persoon recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Deze stichting is bereikbaar via 0900 - 444 88 88 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl.

Wat betekent verplichte zorg voor u als naaste?

Heeft u als naaste te maken met gedwongen, verplichte ggz in de provincie Groningen? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? Heeft u vragen of zoekt u steun? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon voor de regio Groningen:

José van Voorthuizen
E-mailadres: j.vanvoorthuizen@lsfvp.nl
Telefoonnummer: 06 - 29 47 65 46

Of neem contact op met de Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Personen (LSFVP):
Telefoonnummer: 0900 - 333 2222 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00u)
Website LSFVP.