Meldpunt zorg

Algemeen

Denkt u dat er slechte zorg wordt geleverd? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Zorg. Als u denkt dat zorggeld niet goed wordt besteed kunt u dat hier ook melden. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. Klachten over een medewerker van een zorgorganisatie meldt u bij deze organisatie zelf.

Wat is het Meldpunt Zorg?

Geld dat is bedoeld voor zorg aan inwoners moet ook echt aan zorg worden uitgegeven. Soms is het zo dat mensen of organisaties zorgkosten rekenen voor zorg die niet is geleverd. Of dat de geleverde zorg slecht is. Soms is een persoonsgebonden budget aan andere dingen besteed dan waarvoor het is gegeven. U kunt dit doorgeven aan het Meldpunt Zorg.

Melding doorgeven

U kunt uw melding doorgeven via de knop 'maak een melding' bovenaan deze pagina. U kunt uw melding ook anoniem doen. Maar alléén als u uw gegevens invult kunnen wij contact met u opnemen als dit nodig is.

Wat doen wij met uw melding?

Als uw melding bij het meldpunt binnen is, bekijkt de toezichthouder Wmo & Jeugdhulp:

  • of verder onderzoek naar de cliënt/zorgaanbieder of budgethouder nodig is;
  • of er een situatie is waar gelijk actie moet worden ondernomen;
  • uw melding wordt doorgestuurd als een andere organisatie onderzoek moet doen, bijvoorbeeld de IGJ of de toezichthouders calamiteiten en geweld en beschermd wonen. 

Reactie

U krijgt van ons een e-mail dat we uw melding hebben ontvangen. Als we vragen hebben nemen we contact met u op.

U ontvangt van ons geen reactie van de uitkomsten van een mogelijk onderzoek.

Video zorgfraude

Meldpunt zorgfraude