Monumenten

Algemeen

Wat is erfgoed, wat is een monument en welke typen monumenten zijn er. En welke rol speelt de gemeente in het behoud van monumenten.

Erfgoed en monumenten

Erfgoed is de verzamelnaam voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en kenmerkende en bijzondere gebouwen en objecten. Een monument is een gebouw met waarde uit het verleden. In de gemeente Midden-Groningen zijn er verschillende typen monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beschermde dorpsgezichten. 

De Erfgoedverordening beschermd monumenten. De bescherming is voor het gehele gebouw. Ook voor de binnenkant (het interieur) en in sommige gevallen de tuin. Wat binnen de bescherming valt staat in de meeste gevallen aangegeven in de redengevende omschrijving.

Soorten monumenten

Een rijksmonument is een gebouw dat door culturele waarde en schoonheid belangrijk is voor het land. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan in stand te houden. 

Informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De gemeente kan een gebouw op een gemeentelijke monumentenlijst zetten. Dit kan wanneer een gebouw belangrijk is voor een plaats of regio. 

Subsidie

Voor gemeentelijke monumenten heeft de gemeente een subsidieregeling. De  eigenaar kan maximaal 40 % subsidie krijgen  op onderhoud en restauratie. Meer informatie vindt u op de nadere regels subsidieregeling overheid.nl.

Beschermde dorpsgezichten zijn gebieden met veel bijzondere gebouwen met kenmerken uit het verleden. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een omgevingsplan voor een beschermd stadgezicht of dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal omgevingsplan. 

Binnen een beschermd dorpsgezicht hoeft niet elk gebouw een monument of bijzonder object te zijn. 

De gemeente Midden-Groningen heeft twee beschermde dorpsgezichten. Het gebied in het centrum van Slochteren rond de Fraeylemaborg en het lintdorp Kiel-Windeweer.

Karakteristieke panden en objecten zijn erg belangrijk voor het straatbeeld. Deze gebouwen hebben een sloopbescherming. De geschiedenis van het ontstaan van meerdere dorpen zie je terug in deze gebouwen. 

De gebouwen zijn geen monument, maar wel waardevol en verdienen daarom bescherming. Meer informatie is te vinden op deze kaart

Gemeentelijk monumentenregister

De gemeente houdt een overzicht bij van gemeentelijke monumenten: het gemeentelijk monumentenregister. Hieronder kunt u deze lijst bekijken. 

Energie besparen

Woont u in een monument of karakteristiek pand? Ga naar De Groene Menukaart van het Erfgoedloket Groningen. Voor verschillende type woningen vindt u daar:

  • Tips en advies over hoe u thuis energie en geld kunt besparen.
  • Informatie over subsidies en goedkope leningen.
  • Voorbeelden van andere huiseigenaren.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Erfgoedloket. U kunt mailen via info@erfgoedloketgroningen.nl en bellen naar 050 313 27 09.