Nominatie Sportverkiezing 2023

Nominatie sportverkiezing 2023

 • 1 Huidige: Nominatie onderdeel
 • 2 Uw gegevens
 • 3 Gegevens genomineerde
 • 4 Voorbeeldweergave
 • 5 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Nominatie onderdeel Verplicht
Voorwaarden voor nominatie per categorie

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de titel Sportman, Sportvrouw, Sporttalent, aangepaste sport of Sportploeg, moet worden voldaan aan één van de volgende criteria:

Algemeen

 • Het sportverkiezingsjaar loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december. De prestaties moeten in deze periode geleverd zijn;
 • de kandidaten zijn aangesloten bij een sportvereniging of topsportorganisatie die aangesloten is bij NOC*NSF;
 • de kandidaten moeten woonachtig zijn in de gemeente Midden-Groningen of in verband met studie of trainingsmogelijkheden (tijdelijk) woonachtig buiten de gemeente, maar aangesloten bij een sport of lid van een sportvereniging in de gemeente;

Sportman, sportvrouw en aangepaste sport

 • De kandidaat moet een goed resultaat gehaald hebben op een kampioenschap op minimaal regionaal niveau;
 • De sporter is een uniek voorbeeld voor andere sporters. Hierbij wordt rekening gehouden met sociaal maatschappelijke factoren en/of andere uniek makende factoren zoals aantal trainingsuren, doorzettingsvermogen en trainingsintensiteit;
 • De prestatie is behaald tijdens:
  • Regionale Kampioenschappen (minimaal);
  • Provinciale Kampioenschappen;
  • Nederlandse Kampioenschappen;
  • deelnemer en/of medaillewinnaar Europese Kampioenschappen;
  • deelnemer en/of medaillewinnaar Wereldkampioenschappen;
  • deelnemer en/of medaillewinnaar Olympische Spelen.

Sporttalent

 • Dezelfde criteria als bovenstaand bij sportman en sportvrouw;
 • de kandidaat moet een unieke of opmerkelijke prestatie voor de leeftijd van het talent hebben geleverd.

Sportploeg

 • De Sportploeg moet onderdeel zijn van een sportvereniging gemeente Midden-Groningen;
 • de sportvereniging waarbij de genomineerde sportploeg is aangesloten, is lid van een organisatie die is aangesloten bij NOC*NSF;
 • de Sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen