Onderwijs kinderen Oekraïne

Algemeen

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een Nederlandse school in de buurt. De meeste kinderen zullen naar de Taalschool Midden-Groningen gaan.

Kinderen van 4-12 jaar

Primair onderwijs

Kinderen tussen 6-12 jaar zullen instromen bij de Taalschool Midden-Groningen. De kinderen krijgen op de Taalschool een intensief taalprogramma aangeboden. Daarbij is ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Dit onderwijs zullen ze 40 tot 60 weken volgen. Daarna kunnen ze over het algemeen de overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs

De Taalschool is een gemeentelijke voorziening voor nieuwkomers. Ultiem Openbaar Onderwijs voert dit uit in samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Kinderen van 4-5 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen naar een bestaande kleuterklas in de buurt. Aanmelden in overleg met de school in de buurt.

Vanaf 12 jaar

Voorgezet onderwijs (VO)

Er wordt in overleg met de jongere gekeken naar wat de jongere nodig heeft. Veel leerlingen volgen nu nog digitaal onderwijs van hun Oekraïense school. In de opvanglocaties wordt in afstemming met de gezinnen gekeken wat daarbij nog nodig is.

De bedoeling is dat jongeren zich zo snel mogelijk inschrijven op een school. Dit kan op dit moment nog met de bestaande nieuwkomersvoorzieningen, de ISK (Internationale SchakelKlassen) in Groningen, Winschoten Delfzijl of Appingedam. Er kan een wachtlijst zijn.

Meer informatie op de website van Lowan.

MBO/HBO/WO

Voor jongeren en volwassenen die willen instromen in het mbo, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs wordt gekeken hoe zij een plek in het onderwijs kunnen krijgen.

Hiervoor kan contact gezocht worden met de MBO locatie of HBO locatie van de keuze van de leerling.

Vergoeding reiskosten tieners

De regeling leerlingenvervoer geldt ook voor Oekraïense tieners die in een gastgezin wonen. Zij moeten dan wel met het openbaar vervoer naar de ISK (Internationale Schakelklas) gaan.

Hoe regelt u dit

  • U vraagt online voor uw kind een OV-chipkaart aan voor € 7,50. Dit kan via de site van OV-chipkaart.
  • U meldt uw kind per mail aan bij de contactpersonen van de gemeente. Dit doet u door het declaratieformulier in te vullen en te mailen naar onderstaande mailadressen:
  • We controleren of het kind bij de gemeente bekend is. Als dit zo is dan ontvangt u per mail een formulier om reiskosten terug te vragen.
  • Het gastgezin of de ouder(s) betalen zelf het abonnement en vragen het geld terug bij de gemeente.
  • Het formulier mailt u naar de contactpersoon. Als het declaratieformulier in orde is vergoeden wij de reiskosten.

Vervoer

Voor het vervoer van kinderen die onderwijs volgen zijn er de bestaande regelingen:

  • Leerlingen primair onderwijs afstand 6 km of meer: leerlingenvervoer volgens regulier beleid.
  • Minder dan 6 KM: in overleg kijken naar zelfredzaamheid/eigen mogelijkheden
  • Leerlingen VO: openbaar vervoer

Het zelf regelen is het uitgangspunt. Leerlingenvervoer kan als dat (nog) niet lukt.

Aanvragen kan via deze website bij leerlingenvervoer.