Onderwijs kinderen Oekraïne

Algemeen

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een Nederlandse school in de buurt. De meeste kinderen zullen naar een speciale school of klas voor nieuwkomers gaan.

Kinderen van 4-12 jaar

Primair onderwijs

Voor kinderen van 6-12 jaar is er in Midden-Groningen een Tijdelijke Onderwijsvoorziening (TOV) in de W.A. Scholtenschool gevestigd. Dit omdat leerlingen uit Oekraïne vaak nog niet (voldoende) Nederlands spreken en het onderwijs nieuw is voor hen. Deze TOV heeft ervaring met het lesgeven aan Oekraïense vluchtelingen en houdt rekening met de situatie van de kinderen. Er is een sterke focus op ‘traumasensitief onderwijs’.  Natuurlijk is er grote aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Als het kan, stromen de leerlingen van de TOV door naar een reguliere vorm van onderwijs. Dit kan basisonderwijs of een passende vorm. Een dergelijke voorziening mag twee jaar bestaan en zal daarom in juli 2024 gesloten worden. Omdat er nu naar de verplichte afbouw wordt toegewerkt, worden nieuwe leerlingen rechtstreeks bij de Taalschool Midden-Groningen (Nieuwkomersonderwijs) aangemeld.

Kinderen van 4-5 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen naar een bestaande kleuterklas in de buurt. Aanmelden in overleg met de school in de buurt.

Vanaf 12 jaar

Voorgezet onderwijs (VO)

Er wordt in overleg met de jongere gekeken naar wat de jongere nodig heeft. Veel leerlingen volgen nu nog digitaal onderwijs van hun Oekraïense school. In de opvanglocaties wordt in afstemming met de gezinnen gekeken wat daarbij nog nodig is.

De bedoeling is dat jongeren zich zo snel mogelijk inschrijven op een school. Dit kan op dit moment nog met de bestaande nieuwkomersvoorzieningen, de ISK (Internationale SchakelKlassen) in Groningen, Winschoten Delfzijl of Appingedam. Er kan een wachtlijst zijn.

Meer informatie op de website van Lowan.

MBO/HBO/WO

Voor jongeren en volwassenen die willen instromen in het mbo, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs wordt gekeken hoe zij een plek in het onderwijs kunnen krijgen.

Hiervoor kan contact gezocht worden met de MBO locatie of HBO locatie van de keuze van de leerling.

Vergoeding reiskosten tieners

De regeling leerlingenvervoer geldt ook voor Oekraïense tieners die in een gastgezin wonen. Zij moeten dan wel met het openbaar vervoer naar de ISK (Internationale Schakelklas) gaan.

Hoe regelt u dit

  • U vraagt online voor uw kind een OV-chipkaart aan voor € 7,50. Dit kan via de site van OV-chipkaart.
  • U meldt uw kind per mail aan bij de contactpersonen van de gemeente.
  • We controleren of het kind bij de gemeente bekend is. Als dit zo is dan ontvangt u per mail een formulier om reiskosten terug te vragen.
  • Het gastgezin of de ouder(s) betalen zelf het abonnement en vragen het geld terug bij de gemeente.
  • Het formulier mailt u naar de contactpersoon. Als alles in orde is vergoeden wij de reiskosten.

Vervoer

Voor het vervoer van kinderen die onderwijs volgen zijn er de bestaande regelingen:

  • Leerlingen primair onderwijs afstand 6 km of meer: leerlingenvervoer volgens regulier beleid.
  • Minder dan 6 KM: in overleg kijken naar zelfredzaamheid/eigen mogelijkheden
  • Leerlingen VO: openbaar vervoer

Het zelf regelen is het uitgangspunt. Leerlingenvervoer kan als dat (nog) niet lukt.

Aanvragen kan via deze website bij leerlingenvervoer.