Onderzoek inschrijving basisregistratie personen

Algemeen

De gemeente kan een onderzoek instellen om te controleren of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Dat heet een adresonderzoek.

Vermoeden onjuiste inschrijving

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Dat werkt als volgt: 

 • Tijdens een adresonderzoek controleren we of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Daarvoor zoeken we contact met u.
 • Als we u hebben bereikt, vragen we u om alsnog uw verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat uw inschrijving klopt.
 • Als u tijdens het onderzoek de juiste informatie aanlevert of alsnog uw verhuizing doorgeeft, krijgt u geen boete.
 • Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken'. U kunt hiervoor een boete krijgen. De boete is minimaal € 240,- en maximaal € 325,-.

Goed om te weten

Mogelijke gevolgen als u niet reageert op het onderzoek

 • U krijgt geen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag meer.
 • Uw ziektekostenverzekering wordt stopgezet.
 • U kunt geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs meer aanvragen.
 • U hebt geen recht meer op een uitkering en andere overheidsvoorzieningen.
 • Uw DigiD wordt geblokkeerd. 

Hoe krijg ik bericht dat er een onderzoek loopt

Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen. Bijvoorbeeld per post, telefonisch, per e-mail en via social media.

U krijgt brieven op het adres waar u ingeschreven staat en op uw vermoedelijke nieuwe adres (als dat bekend is). Ook kan de gemeente contactgegevens gebruiken die zijn doorgegeven bij de melding over uw onjuiste inschrijving. 

Wat moet ik doen bij een adresonderzoek

Bel het telefoonnummer dat in de brief staat die u hebt ontvangen. U kunt ook het algemene nummer van de gemeente Midden-Groningen bellen 0598 - 37 37 37.

Informatie geven of verhuizing doorgeven

Bij een onderzoek naar uw inschrijving vraagt de gemeente om informatie. Geef de gevraagde informatie en wees daarbij zo volledig mogelijk. Bent u inmiddels verhuisd? Geef uw verhuizing door.

Ben ik verplicht om informatie te geven

Ja, dat is verplicht. U moet ingeschreven staan op het adres waar u echt woont en u bent verplicht om de gemeente daarover informatie te geven. Ook bij een tijdelijk verblijf (4 maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij mantelzorg, ziekte, werk of gevangenisstraf. 

Informatie geven tijdens onderzoek 

De gemeente kan u vragen om mondeling of schriftelijk informatie te geven over uw (nieuwe) woonadres. De gemeente kan u ook vragen om langs te komen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont. 

Als u niet reageert wijzigt de gemeente uw inschrijving

Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken'.

Aantonen dat uw inschrijving klopt

Met behulp van bewijsstukken toont u aan dat uw inschrijving klopt. Welke stukken dat zijn, hangt af van uw situatie. Lever zoveel mogelijk van de gevraagde documenten in. Bijvoorbeeld:

 • huurovereenkomst
 • bankafschriften (locaties moeten zichtbaar zijn)
 • sportabonnement
 • telefoonabonnement (vast of mobiel)
 • arbeidsovereenkomst
 • loonstrook
 • reisgegevens over woon-/werkverkeer
 • energierekening

Om aan te tonen dat u niet in het buitenland woont:

 • kopieën van uw paspoort met daarop in- en uitreisgegevens
 • vliegtickets
 • gegevens over het buitenlandse adres waar u af en toe verblijft
 • huurovereenkomst van buitenlands adres
 • buitenlandse arbeidsovereenkomst
 • energierekening uit het buitenland 

Om aan te tonen dat uw kind niet in het buitenland woont:

 • een 'verklaring onderwijs Nederlandse school'
 • vliegtickets en bewijzen waaruit blijkt dat uw kind in het buitenland is geweest
 • het rooster van de buitenlandse school

U kunt de informatie op 3 manieren inleveren:

 • persoonlijk langsbrengen bij een locatie naar keuze
 • mailen naar brp@midden-groningen.nl. Zet er duidelijk bij om welk adres het gaat.
 • per post opsturen naar: 
  Team Basisregistraties BRP
  Adresonderzoeken
  Postbus 75
  9600 AB  Hoogezand