Overlast melden

Geluidsoverlast, overlast van houtkachels, burenruzies, intimidatie of rommel in de straat. Overlast is vervelend en tast uw woonplezier aan. Overlast is ook duidelijk zichtbaar of hoorbaar. Andere problemen, zoals bijvoorbeeld de mishandeling van een kind, zijn soms minder hoorbaar of zichtbaar. Deze ‘stille’ problemen ‘achter de voordeur’ zijn minstens zo belangrijk.

Overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Wacht niet te lang en neem contact op met het sociaal team bij u in de buurt. Dan kan snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren bij het oplossen van conflicten waar zij zelf niet uitkomen.

Aanpak

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met het sociaal team bij u in de buurt.

Bel in noodgevallen en voor directe hulp altijd 112.

Als u overlast heeft van lawaai, afval, wildplassen, blowen of het gedrag van jongeren, dan kunt u dit melden bij de politie of de gemeente.

Heeft u last van graffiti op iets wat uw eigendom is? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Bent u geen eigenaar, maar huurder van een pand? Meld de graffiti dan bij uw verhuurder. Graffiti op straatmeubilair kunt u melden bij de gemeente. De eigenaar van de panden of het straatmeubilair doet dan aangifte bij de politie.

Drugsoverlast

Drugsoverlast is overlast die wordt veroorzaakt doordat mensen drugs gebruiken. Hierbij kunt u denken aan: diefstal, vervuiling, verstoring van de openbare orde, handel in drugs en een onveilig gevoel bij omwonenden.

Aanpak

U neemt contact op met de politie. U geeft door:

  • uw naam en adres
  • het soort overlast
  • de plaats van de overlast
  • het tijdstip van de overlast 

Milieuklachten bedrijven

Voor milieuklachten over bedrijven is een provinciaal nummer dat dag en nacht bereikbaar is op het telefoonnummer: 050-3180000. Of kijk op de site van de Omgevingsdienst Groningen.