Peuteropvang

Algemeen

Lees hier meer over de mogelijkheden voor peuteropvang.

Peuteropvang

Ook als u niet werkt kan uw kind 2 dagdelen naar de peuteropvang. Peuteropvang en peuterspeelzaal is hetzelfde. Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuteropvang is voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en daarom geen gebruik maken van normale kinderdagopvang.

Er geen verschil tussen kinderopvang en peuteropvang. Alle peuters krijgen hetzelfde programma aangeboden. Het verschil zit vooral in de openingsdagen en -tijden en de kosten voor u als ouder. Alle kinderen mogen minimaal 2 dagdelen naar de peuteropvang.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters die wat meer aandacht nodig hebben, kunnen gebruik maken van VVE.

Kinderopvang is leuk en leerzaam voor kinderen. Ze leren samen spelen, worden uitgedaagd en worden door te spelen voorbereid op de basisschool. De kosten van kinderopvang verschilt per opvangorganisatie en hangt af van uw inkomen.

Vragen over VVE

Vanaf 2 jaar leert een kind spelen en ontdekken samen met andere kinderen. Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die deze ontwikkeling aanmoedigen.

Gemeente Midden-Groningen heeft meerdere kinderopvangorganisaties die voorschool onderwijs bieden voor peuters vanaf 2 jaar. Deze organisaties werken nauw samen met het basisonderwijs. Zo gaat de overgang van kinderopvang naar bassischool soepeler. Het programma loopt door tijdens de eerste jaren van het basisonderwijs. Daarom wordt het Voor- en Vroegschoolse Educatie genoemd (VVE).

Als u zich zorgen maakt over uw peuter kunt u dit laten weten bij het consultatiebureau. Bijvoorbeeld omdat uw peuter bijna niet speelt of nog weinig woordjes kent. Vlak voordat uw kind 2 jaar wordt kan het consultatiebureau u adviseren om 16 uren per week gebruik te maken van het VVE aanbod. In sommige gevallen krijgt u hiervoor een vergoeding in de kosten. Het consultatiebureau kan u hier meer over vertellen.

Verschillende kinderopvangorganisaties in de gemeente Midden-Groningen hebben een VVE programma. Een overzicht van al deze locaties vindt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Bij verschillende kinderopvanglocaties kunt u een kennismakingsafspraak maken. Informatie hierover vindt u op de site van de kinderopvangorganisatie.

Wanneer u recht heeft om mee te doen aan VVE betaalt de gemeente een groot deel van de kosten. U betaalt zelf mee als ouder. Dat hangt af van uw inkomen.

Als u werkt betaalt de rijksoverheid een deel van de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw gezamenlijk inkomen. De hoogte van uw toeslag kunt u berekenen met de toeslagtabel. Deze staat op de website van de Rijksoverheid.

Ouders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van bijzondere bijstand van de gemeente. Hebt u hulp nodig voor het aanvragen van bijzondere bijstand, neem dan contact op met het sociaal team in uw buurt.

Voor meer informatie over het VVE aanbod voor peuters kunt u vragen stellen bij uw consultatiebureau of bij een opvangorganisatie met het VVE aanbod.

Kinderopvang op sociale indicatie

Hebt u sociale of medische problemen en kunt u zelf de opvang van uw kind niet bieden binnen uw familie of vriendenkring?  Dan kunt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen. Krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie aanvragen. Als u deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Voor een indicatie kunt u terecht bij het consultatiebureau of het sociaal team in uw buurt.