Subsidie afkoppelen hemelwaterafvoer

Algemeen

Inwoners en bedrijven kunnen geld ontvangen voor het afkoppelen van riolering als het gaat om hemelwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool. Het wordt zo direct afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een gespecificeerde offerte van de kosten van het afkoppelen van het oppervlak. Hierop moet duidelijk het aantal vierkante meters van het af te koppelen oppervlak staan. 
 • Kleurenfoto’s van het oppervlak waarvoor u de aanvraag doet. Deze foto's moeten van vóór de werkzaamheden zijn. 
 • De subsidieontvanger stelt het college in staat om de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Deze controle gebeurt tijdens kantooruren en dient minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden door de subsidieontvanger bij het college te zijn aangevraagd.

Goed om te weten

 • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het afgekoppelde oppervlak:
  • € 2,67 per m2 voor de eerste 150 vierkante meter van het afgekoppelde oppervlak.
  • € 2,50 per m2 voor het daaropvolgende afgekoppelde oppervlak van meer dan 150 m2 tot en met 1.000 m2.
  • € 2,00 per m2 voor het daaropvolgende afgekoppelde oppervlak van meer dan 1.000 m2 tot een maximum van 2.500 m2.
 • Het opsplitsen van een oppervlak om zo in aanmerking te komen voor een hogere subsidie voor de afkoppeling van hemelwater is niet toegestaan.
 • De subsidie kan tot en met 31 oktober 2026 worden aangevraagd.
 • Deze subsidie kan 1 keer per adres worden aangevraagd.

Na uw aanvraag

 • Binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag gedaan heeft hoort u of u de subsidie krijgt.
 • U moet binnen 3 maanden nadat u ons besluit heeft gekregen beginnen met de werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening klaar zijn.
 • Wij controleren de werkzaamheden. Zorg er daarom voor dat wij op tijd weten wanneer de werkzaamheden zijn. In de brief die u van ons krijgt, staat meer informatie.
 • Na het afkoppelen, moet u de subsidie nog laten vaststellen. Hiervoor heeft u een bewijsstuk nodig waaruit blijkt hoeveel vierkante meters oppervlak is afgekoppeld. U krijgt een brief van ons waarin staat hoe u dit kunt doen.

Meer weten

Neem dan contact op met het subsidieloket via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.