Subsidie energiebesparende maatregelen maatschappelijke organisaties

Algemeen

Sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra kunnen geld ontvangen voor energiebesparende maatregelen. Zo kunnen maatschappelijke organisaties blijvend kosten besparen. Kunt u elders een energiescan vergoed krijgen (bijv. via de energieke club of Servicepunt) dan kunt u hier bij ons geen subsidie voor ontvangen.

Nodig bij uw aanvraag

  • Verduurzamingsplan of energieadvies.
  • Offerte.
  • Begroting van de investering waaruit blijkt hoe totale de kosten betaald worden. 
  • Indien van toepassing: een document waaruit de toestemming van de gemeente blijkt.

Wat u moet weten

  • U kunt 30% van de kosten voor verduurzaming ontvangen, met een maximum van € 25.000.
  • U moet minimaal € 5.000 aan kosten maken om subsidie te ontvangen. Het minimale subsidiebedrag is namelijk € 1.500.
  • U kunt geen vergoeding aanvragen als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd.
  • U kunt niet vaker dan één keer per kalenderjaar een vergoeding aanvragen.
  • Als u een accommodatie huurt van de gemeente, kunt u een aanvraag voor subsidie op zonnepanelen doen. Hiervoor heeft u wel vooraf toestemming van de gemeente nodig om de zonnepanelen op het dak te mogen bevestigen.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl