Subsidie lokaal sportakkoord

Sporten en bewegen is belangrijk. Daarom kunt u geld ontvangen (subsidie) voor kleine sportactiviteiten.

Waarvoor kan ik geld ontvangen

Heeft u een activiteit die inwoners van Midden-Groningen helpt te sporten en bewegen? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Uw activiteit moet passen bij de onderstaande doelen van het Lokaal Sportakkoord.

  • iedereen moet mee kunnen doen
  • jeugd van jongs af aan laten bewegen
  • gezonde (sport)verenigingen  en/of stichtingen

De subsidie is alleen voor organisaties die zich inzetten voor sport en bewegen in Midden-Groningen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld (sport)verenigingen en stichtingen.

Hoeveel geld kunt u ontvangen

De hoogte van het geldbedrag hangt af van het aantal organisaties dat de activiteit organiseert:

  • Eén organisatie: het bedrag is maximaal € 2.000
  • Maximaal 4 organisaties:  het bedrag is maximaal € 5.000
  • Meer dan 4 organisaties: Het bedrag is maximaal € 10.000

In 2022 is er € 20.000 te verdelen.

Voorwaarden

Helaas komt uw activiteit niet voor subsidie in aanmerking als

  • hiervoor al een subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen
  • de activiteit als doel heeft om een locatie te onderhouden, vernieuwen en/of op te knappen
  • de activiteit in strijd met het algemeen belang of de veiligheid
  • de activiteit al is geweest

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.