Vergunning voor bomen kappen

Algemeen

Als u een boom wilt kappen op eigen terrein heeft u geen kapvergunning nodig. Dit geldt niet voor monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen die op de bomenlijst staan of op het overzicht monumentale bomen. Het is bij de eigenaren bekend als zo'n boom is opgenomen op één van deze lijsten.

Monumentale of waardevolle boom kappen of stevig snoeien?

Om een monumentale of waardevolle boom te mogen kappen of snoeien heeft u een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand (verder genoemd kapvergunning) nodig. U vraagt deze aan bij het Omgevingsloket.

Let op: Een boom kan een monumentale, beeldbepalende of andere bijzondere status hebben. U mag de boom dan alleen in specifieke gevallen kappen of stevig snoeien. U moet kunnen bewijzen dat er goede redenen zijn voor het kappen/snoeien van de bijzondere boom. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is. Vraag daarom altijd een kapvergunning aan of neem contact op met de gemeente. Als u een vergunning krijgt om de monumentale/bijzondere boom te kappen, dan bent u in de meeste gevallen verplicht een nieuwe boom terug te plaatsen.

Bij de gemeente houden we een lijst met monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen bij. Deze lijst wordt 1 keer per jaar bijgewerkt. Voor actuele informatie belt u met de gemeente.

Als een particuliere geregistreerde boom ziek is, kan de gemeente beslissen of het noodzakelijk is deze te kappen. Bent u niet zeker of de boom op uw terrein op de bomenlijst voorkomt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Lijst monumentale bomen en struiken

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wat u moet weten en nodig heeft bij de aanvraag:

  • Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje).
  • Waar de boom staat (adres).
  • Waarom de boom gekapt moet worden.
  • Een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert;
  • bijzonder is voor een straat of buurt;
  • een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft (monument);
  • anderszins een speciale status/functie heeft.

Let op: vanaf 15 maart tot 15 september kappen we geen bomen vanwege het broedseizoen. 

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Kosten 2023
Kapvergunning € 114,50