Verkoop of verhuur groenstrook

Algemeen

Wilt u de groenstrook die grenst aan uw tuin kopen, huren of in bruikleen nemen? Lees eerst de informatie op deze pagina. Aanvragen kan via de knop.

Wat zijn groenstroken?

Dit zijn stroken groen die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woning liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. In een aantal gevallen kan de gemeente deze grond verkopen, verhuren of in bruikleen geven.  Dit kan niet bij alle groenstroken.

Kopen, huren of bruikleen

Aankopen van grond

De gemeente Midden-Groningen verkoopt tuingrond voor € 40,00 per m2 kosten koper en exclusief overige belastingen.

Voorwaarden

 • Koper wordt eigenaar van de gekochte grond.
 • De gemeente kan de grond niet terugvragen.
 • Er zijn geen beperkende voorwaarden voor het gebruik
  Koper moet wel rekening houden met regels over kabels- en leidingen én bestemmingsplan- en vergunning regels op het stuk grond.
 • Er zijn kosten:  koopsom, notaris, kadaster, overdrachtsbelasting.
 • De grond kan verkocht worden aan iemand anders.

Huren van grond

U kunt de grond voor bepaalde tijd huren voor een afgesproken bedrag.

Voorwaarden

 • De gemeente blijft eigenaar.
 • De gemeente kan de grond terugvragen.
 • Huurder moet zich houden aan beperkende voorwaarden voor het gebruik (geen bebouwing enzo).
 • Er zijn huurkosten.
 • De grond kan niet verkocht worden.
 • Huur vervalt na een eventuele verhuizing. Nieuwe bewoner moet een nieuwe overeenkomst sluiten met de gemeente om grondgebruik toe te staan.

Bruikleen nemen van grond

U kunt de grond kosteloos gebruiken.

Voorwaarden

 • De gemeente blijft eigenaar.
 • De gemeente kan de grond terugvragen.
 • Bruiklener moet zich houden aan beperkende voorwaarden voor het gebruik (geen bebouwing enzo).
 • Er zijn geen kosten.
 • De grond kan niet verkocht worden.
 • Bruikleen vervalt na een eventuele verhuizing. Nieuwe bewoner moet een nieuwe overeenkomst sluiten met de gemeente om grondgebruik toe te staan.