Versterken scholen (Scholenprogramma)

Met het Scholenprogramma zorgen we voor aardbevings- en toekomstbestendige scholen, voor basis- en voortgezet onderwijs.

Dit is soms door nieuwbouw en soms door het versterken en energiezuinig maken van de gebouwen. Het Scholenprogramma is een oplossing gebleken voor de scholen in onze gemeente die te maken hebben met aardbevingen door gaswinning. Het Scholenprogramma is nu zo goed als klaar en is een groot succes gebleken.

Het Scholenprogramma gaat over meer dan alleen huisvesting. Het gaat er vooral om dat we voor een omgeving zorgen waarin onze 4.500 leerlingen optimaal kunnen presteren. Zo werken we samen met schoolbesturen en kinderopvangcentra aan een mooie toekomst voor alle kinderen in Midden-Groningen.