Versterken scholen (Scholenprogramma)

In het Scholenprogramma werken we toe naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen. Het gaat om ruim 20 projecten die allemaal medio 2021 en 2022 klaar zullen zijn.