Welstand

Algemeen

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw aanvraag voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Midden-Groningen. Dat zijn de voorwaarden aan hoe een gebouw eruit moet zien. In de welstandsnota leest u welke eisen er gelden voor uw plannen. Voor sommige gebieden geldt een aanvullend beeldkwaliteitsplan waar uw plannen ook aan moeten voldoen.

Welstandscommissie

  • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning , kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie kijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen u gebruikt. Ook kijkt de commissie of het bouwwerk past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommissie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vergaderen

Op dit moment vergadert de commissie niet en is het niet mogelijk om een afspraak te maken. U kunt uw plannen digitaal voorleggen via vergunningen@midden-groningen.nl

De welstandscommissie vergadert om de 2 oneven weken. De vergadering is alleen voor initiatiefnemers die een vergunningstraject zijn ingegaan, een vooroverleg hebben ingediend en/of advies over hun bouwproject vragen.

Welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen

De plannen en nota kunt u vinden op de pagina van  ruimtelijk beleid.

Vragen

Neem voor meer informatie  contact op per e-mail: vergunningen@midden-groningen.nl. Stel daarin duidelijk uw vraag. Denkt u ook aan het adres en een kaartje met uw plannen.

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0598 - 37 37 37. Vraag naar team vergunningen.