Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Algemeen

De WOZ-waarde wordt gebruikt om onder andere onroerende zaakbelasting, waterschapsbelastingen en het eigen woningforfait te berekenen.

WOZ-waarde

Wilt u weten hoe uw WOZ-waarde is vastgesteld? Vraag dan het taxatieverslag aan. Dat kan door in te loggen met DigiD of eHerkenning via de knop 'Mijn Belastingen' op deze pagina. Lukt dat niet?  Bel dan met de gemeente: 0598 - 37 37 37.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

WOZ-beschikking

De gemeente stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar onroerend goed in eigendom heeft een WOZ-waardebeschikking. Hierin staat de waarde, vastgesteld door de gemeentelijke taxateur. Dit betreft de waarde van 1 januari van het jaar daarvoor. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. 

Gebruikers van panden, die niet in hoofdzaak woning zijn, ontvangen ook een WOZ-beschikking.

Wilt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Aardbevingsschade

De meeste gemeenten in de provincie Groningen gaan op dezelfde manier om met de WOZ-waarde in relatie tot aardbevingsschade. Dat geldt ook voor Midden-Groningen. Uitgangspunt is een eenvoudige en heldere procedure.

Heeft u aardbevingsschade en een bevestigingsbrief van het IMG met het definitieve schadebedrag? Geef dit door aan de gemeente. Dit kan het hele jaar door.

  • Dit kan digitaal via de DigiD of eHerkenning knop op deze pagina. Als u heeft ingelogd klikt u op bezwaar maken. Daar kunt u kiezen voor de optie "WOZ Aardbevingsschade formeel".
  • U kunt ook bezwaar maken per post, via Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Na ontvangst trekken we het bedrag af van de WOZ-waarde, samen met het ‘rompslompbedrag’ van € 2.500.

Meld uw schade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Deze organisatie werkt onafhankelijk van de NAM en van de overheid.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gehad? Ga dan naar bezwaar maken WOZ.

Verantwoordingsdocument WOZ

In het verantwoordingsdocument staat hoe de WOZ-taxaties/-waarden in Midden-Groningen tot stand gekomen zijn:

Verantwoordingsdocument WOZ 2024 Midden-Groningen.pdf (PDF - 1MB)