Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde wordt gebruikt om onder andere onroerende zaakbelasting, waterschapsbelastingen en het eigen woningforfait te berekenen.

WOZ-waarde

Wilt u weten hoe uw WOZ-waarde is vastgesteld? Vraag dan het taxatieverslag aan. Dat kan door in te loggen met DigiD of eHerkenning via de knop op deze pagina. Lukt dat niet,  bel dan met de gemeente: 0598 - 37 37 37. Of gebruik het vragenformulier  op deze pagina.

Andere berekening in 2022

In 2022 moeten alle gemeenten over van meten met kubieke meters (inhoud) naar meten met vierkante meters (gebruiksoppervlakte). 

Dit is een wettelijke verplichting en moet de standaard worden in Nederland. De overgang van kubieke meters (m3) naar vierkante meters (m2) zorgt voor één manier van meten.

Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid. Makelaars maken gebruik van vierkante meters bij het aankopen en verkopen van woningen. De basisregistratie van adressen en gebouwen meet in vierkante meters. Ook bij huurwoningen wordt er gemeten met vierkante meters.

Wilt u meer weten over de berekening. Meer informatie vindt u op de website van de waarderingskamer.

WOZ-beschikking

De gemeente stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar onroerend goed in eigendom heeft een WOZ-waardebeschikking. Hierin staat de waarde, vastgesteld door de gemeentelijke taxateur. Dit betreft de waarde van 1 januari van het jaar daarvoor. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. 

Gebruikers van panden, die niet in hoofdzaak woning zijn, ontvangen ook een WOZ-beschikking.

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Aardbevingsschade

De meeste gemeenten in de provincie Groningen gaan op dezelfde manier om met de WOZ-waarde in relatie tot aardbevingsschade. Dat geldt ook voor Midden-Groningen. Uitgangspunt is een eenvoudige en heldere procedure.

Heeft u aardbevingsschade en een bevestigingsbrief van het IMG met het definitieve schadebedrag? Geef dit door aan de gemeente. Dit kan het hele jaar door.

  • Dit kan digitaal via de DigiD of eHerkenning knop op deze pagina. Als u heeft ingelogd klikt u op bezwaar maken. Daar kunt u kiezen voor de optie "WOZ Aardbevingsschade formeel".
  • U kunt ook bezwaar maken per post, via Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Na ontvangst trekken we het bedrag af van de WOZ-waarde, samen met het ‘rompslompbedrag’ van € 2.500.

Meldt uw schade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Deze organisatie werkt onafhankelijk van de NAM en van de overheid.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gehad? Ga dan naar bezwaar maken WOZ.