Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde wordt gebruikt om onder andere onroerende zaakbelasting, waterschapsbelastingen en het eigen woningforfait te berekenen.

WOZ-waarde

Wilt u weten hoe uw WOZ-waarde is vastgesteld? Vraag dan het taxatieverslag aan. Dat kan door in te loggen met DigiD op deze pagina. Lukt dat niet,  bel dan met de gemeente: 0598 - 37 37 37. Of gebruik het vragenformulier  op deze pagina.

WOZ-beschikking

De gemeente stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar onroerend goed in eigendom heeft een WOZ-waardebeschikking. Hierin staat de waarde, vastgesteld door de gemeentelijke taxateur. Dit betreft de waarde van 1 januari van het jaar daarvoor. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. 

Gebruikers van panden, die niet in hoofdzaak woning zijn, ontvangen ook een WOZ-beschikking.

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Aardbevingsschade

De meeste gemeenten in de provincie Groningen gaan op dezelfde manier om met de WOZ-waarde in relatie tot aardbevingsschade. Dat geldt ook voor Midden-Groningen. Uitgangspunt is een eenvoudige en heldere procedure.

Heeft u aardbevingsschade en een schaderapport ontvangen? Geef dit door aan de gemeente. Dat is niet aan een termijn gebonden en kan het hele jaar door.

  • Dit kan digitaal via de DigiD knop op deze pagina. Als u heeft ingelogd klikt u op bezwaar maken. Daar kunt u kiezen voor de optie "WOZ Aardbevingsschade formeel".
  • U kunt ook bezwaar maken per post, via Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Na ontvangst trekken we het bedrag af van de WOZ-waarde, samen met het ‘rompslompbedrag’ van € 2.500.

Meldt uw schade bij de Instituut Mijnbouwschade Groningen. Deze commissie functioneert onafhankelijk van de NAM en van de overheid.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gehad? Ga dan naar bezwaar indienen gemeentelijke belastingen.