Wie doet wat?

Algemeen

De gemeente Midden-Groningen wil werken vanuit wat er leeft en speelt. In uw buurt, in uw wijk of in uw dorp. Wat heeft u nodig om daar goed te wonen en te leven? Dat willen we niet voor u bedenken, maar van u horen. Daarom heeft ieder dorp of wijk een vast aanspreekpunt om contact mee op te nemen. Samen werken we aan een probleem, idee of plan. Wij noemen dat ‘gebiedsgericht werken’.

Uw aanspreekpunt

Hieronder  ziet u wie uw aanspreekpunten zijn; uw gebiedsregisseur en uw dorps- of wijkwethouder. 

Uw aanspreekpunt in Hoogezand/Sappemeer oost

Wijk Gebiedsregisseur Wijkwethouder
Boswijk Sander Bentum Markus Ploeger
Compagniesterpark Sander Bentum Markus Ploeger
Margrietpark Sander Bentum Markus Ploeger
Noorderpark Liesbeth Zwart Markus Ploeger
Oosterpark Liesbeth Zwart Markus Ploeger
Sappemeer N.O. Sander Bentum Markus Ploeger
Vosholen Liesbeth Zwart Evert Offereins
Westerpark Liesbeth Zwart Markus Ploeger
Zuiderpark Liesbeth Zwart Markus Ploeger

Aanspreekpunt in Hoogezand/Sappemeer West

Wijk Gebiedsregisseur Wijkwethouder
Centrum Liesbeth Zwart Evert Offereins
De Dreven Liesbeth Zwart Evert Offereins
Gorecht Liesbeth Zwart Evert Offereins
Martenshoek Liesbeth Zwart Evert Offereins
Spoorstraat-Kieldiep Liesbeth Zwart Evert Offereins
Woldwijck Liesbeth Zwart Evert Offereins

Overzicht aanspreekpunten dorpen

Dorp Gebiedsregisseur Gebiedswethouder
Borgercompagnie Michelle Bieleveld Evert Offereins
Foxham Dirk Keegstra Annemiek Hoessen-Spithorst
Foxhol Dirk Keegstra Annemiek Hoessen-Spithorst
Froombosch Dirk Keegstra Annemiek Hoessen-Spithorst
Harkstede Linda Veenstra Erik Drenth
Hellum Sander Bentum Markus Ploeger
Kalkwijksterlint Michelle Bieleveld Evert Offereins
Kolham Dirk Keegstra Annemiek Hoessen-Spithorst
Kielwindeweer Dieuwke Visser Annemiek Hoessen-Spithorst
Kropswolde Dieuwke Visser Annemiek Hoessen-Spithorst
Lageland Linda Veenstra Erik Drenth
Luddeweer Linda Veenstra Erik Drenth
Meeden Michelle Bieleveld Annemiek Hoessen-Spithorst
Meerwijck Dieuwke Visser Annemiek Hoessen-Spithorst
Muntendam Michelle Bieleveld Erik Drenth
Noordbroek Michelle Bieleveld Annemiek Hoessen-Spithorst
Overschild Sander Bentum Markus Ploeger
Scharmer Linda Veenstra Erik Drenth
Schildwolde Sander Bentum Markus Ploeger
Siddeburen Sander Bentum Markus Ploeger
Slochteren Sander Bentum Markus Ploeger
Steendam Sander Bentum Markus Ploeger
Tjuchem Sander Bentum Markus Ploeger
Tripscompagnie Michelle Bieleveld Evert Offereins
Waterhuizen Linda Veenstra Erik Drenth
Westerbroek Linda Veenstra Erik Drenth
Woudbloem Linda Veenstra Erik Drenth
Zuidbroek Michelle Bieleveld Erik Drenth

Wie doet wat

Uw gebiedsregisseur

Uw gebiedsregisseur is uw contactpersoon voor als er iets in uw buurt speelt. U kunt met hem of haar contact opnemen als u een vraag, idee of plan heeft voor uw straat, buurt of dorp. Het gaat altijd om hoe u in uw dorp of wijk woont en leeft en hoe u daar invloed op kunt hebben. Neem contact op via gebiedsregisseurs@midden-groningen.nl

De gebiedsregisseur:

  • helpt u om in contact te komen met de juiste persoon die u kan helpen. Dat kan een bewonersorganisatie of een beroepskracht zijn.
  • heeft contacten met bewoners (groepen), belangenverenigingen en andere (vrijwilligers)organisaties.
  • zorgt ervoor dat iedereen zo goed mogelijk samenwerkt aan de leefbaarheid: ondernemers, gebiedsbeheerder, opbouwwerker, jongerenwerker, politie,  organisaties, verhuurders, sociale teams en scholen.
  • weet door deze contacten wat er in uw buurt speelt.

Uw dorps-/wijkwethouder

U heeft een eigen dorps- of wijkwethouder. Dat doen we zodat u een kort lijntje heeft met het gemeentebestuur. U hoeft niet te zoeken welke wethouder u voor een bepaald onderwerp moet hebben. Uw dorps- of wijkwethouder zorgt ervoor dat u antwoord krijgt, ook als daar een andere wethouder voor nodig is. Uw dorps- of wijkwethouder komt regelmatig in uw dorp en wijk en werkt nauw samen met de gebiedsregisseur. Zo weet uw dorps- of wijkwethouder wat er leeft in uw dorp of wijk en zet zich daar voor in. 

Uw dorps- en wijkorganisatie

Dorps- en wijkorganisaties zetten zich in voor uw dorp of wijk. Daarom overlegt uw gebiedsregisseur regelmatig met hen. Uw dorps- of wijkwethouder is daar soms ook bij. Wij hebben ook contact met uw dorps- of wijkorganisatie over de dorps en wijkplannen. Zij informeren alle inwoners hoe u mee kunt denken en doen.

Dorps- en wijkplannen

Een dorps- of wijkplan is een plan van, voor en door bewoners. Er is geld van het Nationaal Programma Groningen om een plan te maken en ook uit te voeren.  Eind 2022 zijn Noordbroek, Zuidbroek, Boswijk, Kolham en Harkstede gestart. In 2023 starten de 6 Schildmeerdorpen, Kiel-Windeweer, Muntendam en Woldwijck. Alle dorpen en wijken krijgen de kans een dorps- of wijkplan met de inwoners te maken.

Dorpen en wijken beslissen zelf wat zij belangrijk vinden om dorp of wijk te verbeteren. Dat kan gaan over wonen, parkeren, verkeersveiligheid, een plek om elkaar te ontmoeten, een speelplaats, een skatebaan… het kan van alles zijn. De dorps- en de wijkorganisaties zorgen ervoor dat alle inwoners betrokken worden en dat de plannen samen met iedereen gemaakt worden. Als het plan af is, wordt samen met de gemeente een uitvoeringsagenda gemaakt. Het dorp of de wijk krijgt een bedrag van € 20.000 om te kunnen starten met de projecten uit het plan. Dorpen en wijken kunnen dan elk jaar subsidie aanvragen voor hun projecten. Dat kan tot maximaal 5 jaar na afronden van het dorps- of wijkplan. 

Neem voor meer informatie hierover contact op met uw dorps- of wijkorganisatie.

Hulp bij uw idee of plan

Wilt u hulp bij uw idee of plan? Kijk dan op de pagina Hulp bij uw idee of plan.