Afvalstoffenheffing

De gemeente Midden-Groningen zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

Aanslag inzien

Voor het bekijken van uw belastingaanslagen en afvalledigingen logt u in met DigiD.

Goed om te weten

Huishoudens krijgen een afvalpasje voor de ondergrondse container of een container om bij de weg te zetten. U betaalt ook afvalstoffenheffing als u hier geen gebruik van maakt.

De aanslag over 2020 ontvangt u in 2021.

Kosten

Tarieven afvalstoffenheffing 2020

Kosten per lediging restafval inhoud
€ 7,40 240 liter container
€ 4,30 140 liter container
€ 1,85  60 liter vuilniszak
€ 0,95 30 liter vuilniszak
 • Vast tarief afvalstoffenheffing: € 156,70 per huishouden
 • Kosten extra container € 25,00 per container
 • Kosten vervanging container  € 20,00 per container (afhankelijk van de oorzaak zijn er kosten voor een nieuwe container)

Tarieven afvalstoffenheffing 2021

Kosten per lediging restafval inhoud
€ 7,75 240 liter container
€ 4,50 140 liter container
€ 1,95 60 liter vuilniszak
€ 1,00 30 liter vuilniszak
 • Vast tarief afvalstoffenheffing: € 164,55 per huishouden
 • Kosten extra container € 25,00 per container
 • Kosten vervanging container  € 20,00 per container (afhankelijk van de oorzaak zijn er kosten voor een nieuwe container)

Vrijstelling afvalstoffenheffing 2021

Heeft u extra afval door een medische oorzaak? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing.

Voorbeelden van medisch afval zijn stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal.

Voorwaarden

U heeft meer afval dan normaal door een langdurige, medische oorzaak. U wordt aangemerkt als langdurig zieke wanneer de ziekte langer dan een jaar duurt.

U krijgt vrijstelling voor de kosten van:

 • Een extra 240 liter container voor restafval

Ledigingen, voor zover het aantal overschreden is van:

 • 11 in geval het gaat om een container van 240 liter of
 • 19 in geval het gaat om een container van 140 liter of
 • 26 in geval het gaat om een ondergrondse afvalcontainer met een vulopening van 60 liter of
 • 52 in geval het gaat om een ondergrondse afvalcontainer met een vulopening van 30 liter.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het formulier onder DigiD.  Per post kan ook. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Kreeg u deze vrijstelling of compensatie vorig jaar ook, dan is opnieuw indienen niet nodig 

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing?  Ga dan naar bezwaar indienen gemeentelijke belastingen