Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet op tijd kunt betalen, kunt u een regeling met de gemeente treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Aanvragen

U kunt op 3 manieren een betalingsregeling aanvragen:

  • Via de knop aanvragen op deze pagina
  • mailen naar innen@midden-groningen.nl
  • aanvraag sturen naar:
    • Invorderingsambtenaar, Postbus 75, 9600 AB  HOOGEZAND

Goed om te weten

Bij de beoordeling van een verzoek om een betalingsregeling kijken we naar een aantal zaken. Bijvoorbeeld uw betaalgeschiedenis. We kijken ook naar de hoogte van de aanslag en om welke soort belasting het gaat.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatische uitstel van betaling.