Bewonersbijeenkomst ’t Veen Siddeburen

Op 30 januari organiseerde de gemeente Midden-Groningen samen met Nationaal Coördinator Groningen en Instituut Mijnbouwschade Groningen een goed bezochte bewonersbijeenkomst voor de inwoners van ’t Veen in Siddeburen. Ook was waterschap Hunze en Aa’s aanwezig om meer te vertellen over de bodemgesteldheid en waterhuishouding in ’t Veen.

Gebiedsgerichte aanpak

’t Veen in Siddeburen is aangewezen als pilot voor de zogenaamde ‘gebiedsgerichte aanpak’. Er is gekozen voor dit gebied omdat dit een klein afgebakend gebied is met een samenhang in de problematiek. Het merendeel van de adressen is onderdeel van de versterkingsopgave. Daarnaast speelt ook, los van de versterking, bodemdaling een rol in dit gebied. 

Bij een gebiedsgerichte aanpak komt er voor een gebied één plan voor de veiligheid, versterking en leefbaarheid. En dit vereist een hele nauwe samenwerking tussen bewoners, gemeente, IMG, NCG en andere betrokken partijen. 

De achterliggende gedachte is dat door betere afstemming van werkzaamheden, bijvoorbeeld door versterking en schadeafhandeling gezamenlijk op te pakken waar dat kan, inwoners minder overlast ervaren. Een ander doel van deze aanpak is om het gebied na de gaswinning beter achter te laten. 

Deze aanpak is onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd in ‘Nij Begun’; dat is de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête naar de gevolgen van de gaswinning.

Programma

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en NCG persoonlijk bij alle inwoners van ’t Veen langsgegaan om meer te weten te komen over de wensen die er zijn en welke zorgen er leven. De uitkomsten van deze keukentafelgesprekken werden tijdens deze avond gepresenteerd. Ook is er door de verschillende experts veel informatie gedeeld over schade, versterken en veenoxidatie.

Hoe gaat het verder?

Dit is het vertrekpunt om gezamenlijk met bewoners, gemeente, provincie, waterschap, NCG en IMG te komen tot werkbare oplossingen voor het gebied.

Het is duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. Maar de kans die Nij Begun biedt om met elkaar te kijken naar verbeteringen voor het gebied is voor veel aanwezigen toch wel een lichtpuntje.


Lees hier het verslag van de hele avond.