Laatste ontwikkelingen aardbevingen

Wat gebeurt er allemaal?

Leegstand Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke woningen die leeg staan

Inwoners stellen ons vaak de vraag waarom veel tijdelijke woningen, die nodig zijn voor de versterkingsoperatie, nog leeg staan. Wij snappen dat dit vragen oproept. Want waarom zou je iets bouwen als je het toch niet gebruikt?  In dit artikel willen we uitleggen hoe dat komt.

Piekmoment planning

De NCG kijkt naar hun planning om te bepalen hoeveel wisselwoningen er in totaal nodig zijn. NCG verwacht dat er ongeveer vanaf eind 2023 en 2024 de meeste woningen onder handen zullen zijn. Dat zal dan het moment zijn waarop de meeste bewoners tijdelijk hun huis uit zullen moeten. De NCG doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat er tegen die tijd genoeg woningen zijn voor iedereen.

Ontwikkelingstraject duurt lang

Bij het aanbieden van tijdelijke huisvesting komt heel wat kijken. De ontwikkeling van een park duurt minstens een jaar. Eerst moet een geschikte plek gevonden worden. Dan moeten vergunningen worden aangevraagd. Dat kan soms lang duren. In sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld bij de plek in Slochteren, is extra archeologisch onderzoek nodig. Dat betekent dat de ontwikkeling langer duurt. In het kort, om er zeker van te zijn dat de woningen er zijn als je ze nodig hebt, is het belangrijk om heel vroeg te beginnen met de ontwikkeling ervan.

Inschatting en werkelijkheid zijn niet altijd hetzelfde

Dat het proces zo lang duurt maakt het zo moeilijk om precies te voorspellen hoeveel woningen er nodig zijn. Als het park na een jaar klaar is, kan de wereld er weer heel anders uitzien. Zo blijkt een hele grote groep van woningeigenaren die in de versterkingsopgave zitten nu te kiezen voor een herbeoordeling. Dit betekent dat het aantal te versterken woningen kleiner is dan werd gedacht bij het maken van de inschatting. Ook bleek dat veel meer mensen dan gedacht zelf ergens anders tijdelijk een andere woning hebben gevonden.  

Voor alle inwoners die het willen is een huis beschikbaar

Dat mensen last hebben van aardbevingsellende is al erg genoeg. Dat je gedwongen je huis uit moet is heel ingrijpend. We vinden dat voor iedereen die daar gebruik van wil maken een tijdelijke woning beschikbaar moet zijn. De beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting mag geen knelpunt worden in de versterkingsopgave!

Tegemoetkoming oud-huiseigenaren na NAM-vergoeding waardedaling

28 november 2022

Heeft u tussen februari 2014 en juni 2020 uw huis in het aardbevingsgebied verkocht? Dan heeft u van de NAM mogelijk een lagere vergoeding voor waardedaling ontvangen dan u bij het IMG gekregen zouden hebben. Als de huiseigenaren gebruik hadden gemaakt van de huidige Waardedalingsregeling van het IMG, dan was de vergoeding in ongeveer 60 procent van de verkopen hoger geweest.
Volgens de gegevens van het IMG gaat het om ongeveer 9.750 gevallen. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het mogelijke verschil tussen de vergoeding van de NAM en de vergoeding voor waardedaling van het IMG.

Vergoeding

Het IMG berekent wat de vergoeding zou zijn geweest als de oud-eigenaar een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat de oud-eigenaar van de NAM heeft ontvangen? Dan keert IMG het verschil alsnog uit.
Om de aanvraag voor een tegemoetkoming makkelijker te maken heeft het IMG deze gegevens al vooraf ingevuld. Oud-eigenaren hoeven deze gegevens in de meeste gevallen alleen nog te controleren en op te sturen. Aanvragen kan vanaf 5 december.

Zie de website van IMG voor meer informatie.

Gemeenteraad van Midden-Groningen op bezoek in Slochteren 

November 2022

Op vrijdag 4 november kwam de gemeenteraad van Midden-Groningen naar Slochteren. De raadsleden willen graag ter plaatse horen en zien hoe het gaat met de versterking. Een deel van de woningen in het dorp valt in de versterkingsopgave. Van deze woningen moet worden onderzocht of ze veilig zijn voor de aardbevingen door de gaswinning. Soms zijn er geen of lichte maatregelen nodig, maar sloop en nieuwbouw komt bij sommige woningen ook voor. De raadsleden kregen informatie over deze situatie en de rol van de gemeente daarin.

De gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen, dat is de organisatie die gaat over de versterkingsopgave, praatte de raadsleden bij. Met bijna alle adressen in Midden-Groningen is nu begonnen. Soms is de versterking snel klaar. Bij andere woningen kan het weer langer duren. Uiteindelijk moeten alle woningen in de gemeente veilig worden zodat iedereen op tijd de woning kan verlaten bij een aardbeving.

De gemeente is zelf ook direct betrokken bij de versterking van woningen. De gemeente geeft de volgorde aan waarin gebouwen moeten worden beoordeeld. Dit doet zij door middel van een Lokaal Plan van Aanpak. De gemeenteraad stelt het Lokaal Plan van Aanpak vast. Daarnaast let de gemeente er op dat inwoners en verkeer zo weinig mogelijk last hebben van het werk wat gedaan wordt. En kijkt ze of er niet tegelijk verbeteringen in de openbare ruimte mogelijk zijn, bijvoorbeeld met meer groen of aandacht voor wateroverlast.

Het was een interessante middag vol informatie! De raadsleden nemen de informatie die naar voren komt mee met het nemen van besluiten in de gemeenteraad. Groepen bewoners of organisaties die ook graag eens in contact willen komen met de gemeenteraad, kunnen dat laten weten aan de griffie via griffie@midden-groningen.nl of via de telefoon op 0598 - 37 36 67.

IMG actualiseert de waardedalingsregeling en breidt postcodegebied uit

November 2022

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. De rekenmethode wordt per 1 januari 2023 aangepast omdat de waarde van woningen zich is blijven ontwikkelen, ook in het aardbevingsgebied. Daarnaast breidt IMG het postcodegebied uit.

Nieuw: 9651 vanaf 1 januari recht op waardedalingsregeling

Voor Midden-Groningen is postcodegebied 9651 nieuw vergeleken met het huidige waardedalingsgebied. De eigenaren in dit nieuwe postcodegebied kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen bij het IMG.

Wat verandert er?

Over het algemeen is de waardedaling dichtbij de epicentra van de bevingen groter dan in plaatsen die daar verder vanaf liggen. IMG berekent de vergoeding daarom aan de hand van de WOZ-waarde, het aantal bevingen en een percentage waardedaling op postcodegebied (imago-effect).

De peildatum verandert van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021. Ook worden de percentages van de waardedaling per beving en het imago-effect aangepast naar de meest actuele percentages. Daarnaast wordt het gebied waar de regeling geldt groter. De postcodes die er nu zijn blijven en er komt een aantal postcodes bij. 

Overgangsfase

Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsfase. De personen die nu een aanvraag doen krijgen een vergoeding die is berekend met de huidige waarden. Na 1 januari 2023 wordt de berekening opnieuw gedaan met de nieuwe gegevens. Als het bedrag dan hoger uitvalt ontvangt de aanvrager hiervan bericht. De eventuele extra vergoeding wordt automatisch overgemaakt. Een aanvraag na 1 januari 2023 wordt berekend met de nieuwe gegevens.

Voor vragen kunt u terecht bij de steunpunten van IMG in Froombosch en Siddeburen of bellen met hun serviceloket (0800-4444 111).

Ga naar de website van IMG voor meer informatie of het doen van een aanvraag.

Top 5 vragen subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Komt u in aanmerking voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van €10.000,00? Dan kunt u binnenkort een aanvraag bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) indienen. Wij hebben de 5 meest gestelde vragen en antwoorden over deze derde ronde voor u op een rijtje gezet.

Wanneer start de subsidie in mijn gemeente?

U kunt geld (subsidie) krijgen voor het energiezuinig maken van uw huis. De subsidie gaat in stappen en op alfabetische volgorde van gemeenten open. De gemeente Midden-Groningen start vanaf 17 augustus. Heeft u recht op geld? Bekijk hiervoor de postcodelijst.

Kijk voor een compleet overzicht van de datums per gemeente op
de website van SNN.

Hoe lang heb ik de tijd om de geld aan te vragen?

U heeft tot 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen. U heeft dus alle tijd om uw aanvraag te doen. Er is geen haast. Er is genoeg geld beschikbaar voor alle woningen die recht hebben op deze subsidie.

Ik ben op vakantie als de subsidie voor mijn gemeente open gaat. Wat nu?

Geniet zonder zorgen van uw vakantie. U heeft tot en met 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen en er is genoeg geld voor iedereen die recht heeft op geld. U kunt de subsidie aanvragen wanneer u terugkomt van vakantie.

Waar mag ik het geld voor gebruiken?

U kunt het geld gebruiken voor het duurzaam maken of verbeteren van uw woning.

Met het duurzaam maken van uw woning bedoelen we maatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++-glas, een warmtepomp of het zetten van een spouwmuur.

Bij verbetering van uw woning kunt u denken aan onderhoud aan uw woning of zorgen voor prettiger wonen. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer. Ook uw woning opnieuw laten schilderen of het splitsen of samenvoegen van kamers valt onder de subsidie.

Het geld is niet bedoeld voor meubels. Het kopen van een nieuwe tv wordt bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Ook een nieuwe schutting of tegels leggen in uw tuin vallen niet onder de subsidie. Het geld moet gebruikt worden voor verbeteringen aan een gebouw. Het opknappen van uw garage of schuur mag dus wel.

Wat is een overzicht van kosten?

Bij de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000,00 mag u een offerte of een rekening (factuur) van bijvoorbeeld een aannemer met betaalbewijs inleveren bij uw aanvraag. Ook kunt u zelf een overzicht met kosten maken voor het doen van uw aanvraag. Maar wat moet daar precies in staan?

  • De acties waarvoor u subsidie wilt
  • Een goed overzicht van de kosten die u verwacht te maken

U kunt dit overzicht van de kosten digitaal maken of met de hand schrijven.
Twijfelt u over het door u gemaakte overzicht? Neem dan contact op met SNN. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via: 050 - 52 24 924 of via vvg@snn.nl.

Stond uw vraag er niet bij?

Kijk op de website van SNN voor alle veel gestelde vragen over deze derde ronde van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van € 10.000,00. Bellen of mailen kan ook:  050 - 52 24 924 of vvg@snn.nl.

Groningen wil niet dat de gaswinning omhoog gaat

2 juni 2022

Midden-Groningen vraagt samen met andere Groningse overheden in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Vijlbrief om de gaswinning in Groningen niet te verhogen. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uit te leggen naar de inwoners en zorgt voor veel onrust in de regio.

Gasunie Transport Services (GTS) maakte op 18 mei jl. bekend dat de stikstoffabriek in Zuidbroek opnieuw vertraging oploopt. GTS adviseert de staatssecretaris daarom dit gasjaar nog extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris geeft in zijn kamerbrief aan deze nieuwe vertraging moeilijk te kunnen accepteren en besluit voorlopig geen extra gas te winnen uit Groningen.

Veiligheid inwoners is het belangrijkste

De regio vindt dat de veiligheid van inwoners het belangrijkste is en vertrouwt erop dat de staatssecretaris in de gesprekken met GTS de verhoging tegenhoudt. Zodat het Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. De regio vindt dat GTS, als opdrachtgever, de problemen tussen aannemers en onderaannemers op moet lossen. Dit mag geen reden zijn om extra Gronings gas te gaan winnen.
Ook is er nog geen zekerheid over de datum waarop  de stikstoffabriek klaar is. De regio adviseert de staatssecretaris om samen met GTS naar andere mogelijkheden te kijken dan het Gronings gas. Ook wijst de regio de staatssecretaris erop dat het moment van bekendmaken van de vertraging niet helpt bij het vergroten van vertrouwen. Het bericht kwam een dag nadat de termijn om bezwaar te maken tegen het besluit (waarin een verhoging van de winning van 3,9 naar 4,5 miljard kuub is aangekondigd) is verlopen.

Betrokken overheden

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is gemaakt namens de colleges van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Stadskanaal en de provincie Groningen en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze een Aa's.

Aanbelactie Instituut Mijnbouwschade Groningen

23 mei 2022

Zaakbegeleiders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaan aanbellen bij adressen in de kern van het aardbevingsgebied waar nog niet eerder schade is gemeld. In de komende weken tot ongeveer half juni bezoekt het IMG ook dorpen in de gemeente Midden-Groningen. 

Met deze aanbelactie hoopt het IMG erachter te komen waarom mensen nog geen aanvraag voor een van de regelingen heeft gedaan. Ook kunnen de medewerkers van IMG als dat nodig is gelijk helpen met een mogelijke aanvraag.

Selectie van adressen

Bij het maken van de lijst met adressen waar de zaakbegeleiders op de bel drukken, is gekeken naar informatie over schademeldingen bij woonadressen (koopwoningen) en de aardbevingen die er zijn geweest. Er is een precieze keuze gemaakt van adressen waar tot nu toe nog geen schade is gemeld bij IMG en NCG. De zaakbegeleiders gaan ook langs bij eigenaren waar bij IMG geen dossier loopt, maar waar eigenaren wel bekend zijn bij NCG. Het gaat in totaal om tussen de 200 en 250 adressen in deze ronde, verspreid over de verschillende aardbevingsgemeenten.

Goede ervaringen

Eind 2021 waren al eerder aanbelacties. Tot nu toe wordt het persoonlijk contact van IMG als positief ervaren. Als een bewoner niet thuis is, laat het IMG een informatiebrief met contactgegevens van de zaakbegeleider achter.