Laatste ontwikkelingen aardbevingen

Wat gebeurt er allemaal?

Top 5 vragen subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Komt u in aanmerking voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van €10.000,00? Dan kunt u binnenkort een aanvraag bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) indienen. Wij hebben de 5 meest gestelde vragen en antwoorden over deze derde ronde voor u op een rijtje gezet.

Wanneer start de subsidie in mijn gemeente?

U kunt geld (subsidie) krijgen voor het energiezuinig maken van uw huis. De subsidie gaat in stappen en op alfabetische volgorde van gemeenten open. De gemeente Midden-Groningen start vanaf 17 augustus. Heeft u recht op geld? Bekijk hiervoor de postcodelijst.

Kijk voor een compleet overzicht van de datums per gemeente op
de website van SNN.

Hoe lang heb ik de tijd om de geld aan te vragen?

U heeft tot 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen. U heeft dus alle tijd om uw aanvraag te doen. Er is geen haast. Er is genoeg geld beschikbaar voor alle woningen die recht hebben op deze subsidie.

Ik ben op vakantie als de subsidie voor mijn gemeente open gaat. Wat nu?

Geniet zonder zorgen van uw vakantie. U heeft tot en met 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen en er is genoeg geld voor iedereen die recht heeft op geld. U kunt de subsidie aanvragen wanneer u terugkomt van vakantie.

Waar mag ik het geld voor gebruiken?

U kunt het geld gebruiken voor het duurzaam maken of verbeteren van uw woning.

Met het duurzaam maken van uw woning bedoelen we maatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++-glas, een warmtepomp of het zetten van een spouwmuur.

Bij verbetering van uw woning kunt u denken aan onderhoud aan uw woning of zorgen voor prettiger wonen. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer. Ook uw woning opnieuw laten schilderen of het splitsen of samenvoegen van kamers valt onder de subsidie.

Het geld is niet bedoeld voor meubels. Het kopen van een nieuwe tv wordt bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Ook een nieuwe schutting of tegels leggen in uw tuin vallen niet onder de subsidie. Het geld moet gebruikt worden voor verbeteringen aan een gebouw. Het opknappen van uw garage of schuur mag dus wel.

Wat is een overzicht van kosten?

Bij de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000,00 mag u een offerte of een rekening (factuur) van bijvoorbeeld een aannemer met betaalbewijs inleveren bij uw aanvraag. Ook kunt u zelf een overzicht met kosten maken voor het doen van uw aanvraag. Maar wat moet daar precies in staan?

  • De acties waarvoor u subsidie wilt
  • Een goed overzicht van de kosten die u verwacht te maken

U kunt dit overzicht van de kosten digitaal maken of met de hand schrijven.
Twijfelt u over het door u gemaakte overzicht? Neem dan contact op met SNN. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via: 050 - 52 24 924 of via vvg@snn.nl.

Stond uw vraag er niet bij?

Kijk op de website van SNN voor alle veel gestelde vragen over deze derde ronde van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van € 10.000,00. Bellen of mailen kan ook:  050 - 52 24 924 of vvg@snn.nl.

Groningen wil niet dat de gaswinning omhoog gaat

2 juni 2022

Midden-Groningen vraagt samen met andere Groningse overheden in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Vijlbrief om de gaswinning in Groningen niet te verhogen. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uit te leggen naar de inwoners en zorgt voor veel onrust in de regio.

Gasunie Transport Services (GTS) maakte op 18 mei jl. bekend dat de stikstoffabriek in Zuidbroek opnieuw vertraging oploopt. GTS adviseert de staatssecretaris daarom dit gasjaar nog extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris geeft in zijn kamerbrief aan deze nieuwe vertraging moeilijk te kunnen accepteren en besluit voorlopig geen extra gas te winnen uit Groningen.

Veiligheid inwoners is het belangrijkste

De regio vindt dat de veiligheid van inwoners het belangrijkste is en vertrouwt erop dat de staatssecretaris in de gesprekken met GTS de verhoging tegenhoudt. Zodat het Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. De regio vindt dat GTS, als opdrachtgever, de problemen tussen aannemers en onderaannemers op moet lossen. Dit mag geen reden zijn om extra Gronings gas te gaan winnen.
Ook is er nog geen zekerheid over de datum waarop  de stikstoffabriek klaar is. De regio adviseert de staatssecretaris om samen met GTS naar andere mogelijkheden te kijken dan het Gronings gas. Ook wijst de regio de staatssecretaris erop dat het moment van bekendmaken van de vertraging niet helpt bij het vergroten van vertrouwen. Het bericht kwam een dag nadat de termijn om bezwaar te maken tegen het besluit (waarin een verhoging van de winning van 3,9 naar 4,5 miljard kuub is aangekondigd) is verlopen.

Betrokken overheden

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is gemaakt namens de colleges van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Stadskanaal en de provincie Groningen en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze een Aa's.

Aanbelactie Instituut Mijnbouwschade Groningen

23 mei 2022

Zaakbegeleiders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaan aanbellen bij adressen in de kern van het aardbevingsgebied waar nog niet eerder schade is gemeld. In de komende weken tot ongeveer half juni bezoekt het IMG ook dorpen in de gemeente Midden-Groningen. 

Met deze aanbelactie hoopt het IMG erachter te komen waarom mensen nog geen aanvraag voor een van de regelingen heeft gedaan. Ook kunnen de medewerkers van IMG als dat nodig is gelijk helpen met een mogelijke aanvraag.

Selectie van adressen

Bij het maken van de lijst met adressen waar de zaakbegeleiders op de bel drukken, is gekeken naar informatie over schademeldingen bij woonadressen (koopwoningen) en de aardbevingen die er zijn geweest. Er is een precieze keuze gemaakt van adressen waar tot nu toe nog geen schade is gemeld bij IMG en NCG. De zaakbegeleiders gaan ook langs bij eigenaren waar bij IMG geen dossier loopt, maar waar eigenaren wel bekend zijn bij NCG. Het gaat in totaal om tussen de 200 en 250 adressen in deze ronde, verspreid over de verschillende aardbevingsgemeenten.

Goede ervaringen

Eind 2021 waren al eerder aanbelacties. Tot nu toe wordt het persoonlijk contact van IMG als positief ervaren. Als een bewoner niet thuis is, laat het IMG een informatiebrief met contactgegevens van de zaakbegeleider achter.