Laatste ontwikkelingen aardbevingen

Wat gebeurt er allemaal?

Groningen wil niet dat de gaswinning omhoog gaat

2 juni 2022

Midden-Groningen vraagt samen met andere Groningse overheden in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Vijlbrief om de gaswinning in Groningen niet te verhogen. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uit te leggen naar de inwoners en zorgt voor veel onrust in de regio.

Gasunie Transport Services (GTS) maakte op 18 mei jl. bekend dat de stikstoffabriek in Zuidbroek opnieuw vertraging oploopt. GTS adviseert de staatssecretaris daarom dit gasjaar nog extra gas te winnen uit Groningen. De staatssecretaris geeft in zijn kamerbrief aan deze nieuwe vertraging moeilijk te kunnen accepteren en besluit voorlopig geen extra gas te winnen uit Groningen.

Veiligheid inwoners is het belangrijkste

De regio vindt dat de veiligheid van inwoners het belangrijkste is en vertrouwt erop dat de staatssecretaris in de gesprekken met GTS de verhoging tegenhoudt. Zodat het Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. De regio vindt dat GTS, als opdrachtgever, de problemen tussen aannemers en onderaannemers op moet lossen. Dit mag geen reden zijn om extra Gronings gas te gaan winnen.
Ook is er nog geen zekerheid over de datum waarop  de stikstoffabriek klaar is. De regio adviseert de staatssecretaris om samen met GTS naar andere mogelijkheden te kijken dan het Gronings gas. Ook wijst de regio de staatssecretaris erop dat het moment van bekendmaken van de vertraging niet helpt bij het vergroten van vertrouwen. Het bericht kwam een dag nadat de termijn om bezwaar te maken tegen het besluit (waarin een verhoging van de winning van 3,9 naar 4,5 miljard kuub is aangekondigd) is verlopen.

Betrokken overheden

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is gemaakt namens de colleges van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Eemsdelta, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde, Stadskanaal en de provincie Groningen en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze een Aa's.

Aanbelactie Instituut Mijnbouwschade Groningen

23 mei 2022

Zaakbegeleiders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaan aanbellen bij adressen in de kern van het aardbevingsgebied waar nog niet eerder schade is gemeld. In de komende weken tot ongeveer half juni bezoekt het IMG ook dorpen in de gemeente Midden-Groningen. 

Met deze aanbelactie hoopt het IMG erachter te komen waarom mensen nog geen aanvraag voor een van de regelingen heeft gedaan. Ook kunnen de medewerkers van IMG als dat nodig is gelijk helpen met een mogelijke aanvraag.

Selectie van adressen

Bij het maken van de lijst met adressen waar de zaakbegeleiders op de bel drukken, is gekeken naar informatie over schademeldingen bij woonadressen (koopwoningen) en de aardbevingen die er zijn geweest. Er is een precieze keuze gemaakt van adressen waar tot nu toe nog geen schade is gemeld bij IMG en NCG. De zaakbegeleiders gaan ook langs bij eigenaren waar bij IMG geen dossier loopt, maar waar eigenaren wel bekend zijn bij NCG. Het gaat in totaal om tussen de 200 en 250 adressen in deze ronde, verspreid over de verschillende aardbevingsgemeenten.

Goede ervaringen

Eind 2021 waren al eerder aanbelacties. Tot nu toe wordt het persoonlijk contact van IMG als positief ervaren. Als een bewoner niet thuis is, laat het IMG een informatiebrief met contactgegevens van de zaakbegeleider achter.