Regelingen aardbevingen

Subsidies en regelingen voor inwoners en ondernemers in het aardbevingsgebied.

Verlaging WOZ-waarde

Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u het schaderapport naar ons toesturen. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Voor ondernemers: Economic Board Groningen

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht op de website van Economic Board Groningen. EBG zet zich in voor meer bedrijvigheid en meer banen in het aardbevingsgebied.

Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) versterkt woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied.Voor inwoners van het aardbevingsgebied zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Kijk op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.

Waardevermeerderingsregeling

Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. U kunt een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling (WVM). Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling voor Nationaal Coördinator Groningen uit.

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro.

Schadeloket Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Zij handelen alle schades af die zijn gemeld na 31 maart 2017.

Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild

In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gebouwen die voor versterking in aanmerking komen zijn opgedeeld in verschillende groepen, zogenaamde batches. Woningeigenaren van panden en de daarbij behorende erven, kadastraal gelegen in Overschild en behorende tot Batch 1.467, Batch 1.588 of de restgroep komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019. Deze subsidie heeft tot doel eigenaren van panden te stimuleren om aanvullende maatregelen te treffen die leiden tot een kwaliteitsimpuls van Overschild t.b.v. energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en/of levensloopbestendigheid.

Subsidie 1588

In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gebouwen die voor versterking in aanmerking komen zijn opgedeeld in verschillende groepen, zogenaamde batches. Woningeigenaren die vallen binnen de batch 1588 kunnen een aanvraag indienen voor de regeling 'Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen'. Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van maatregelen voor woningen die onderdeel uitmaken van batch 1588.

Subsidie karakteristieke gebouwen Overschild

In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling voor karakteristieke gebouwen Overschild is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden.

Eigenaren van een karakteristiek gebouw in Overschild kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden. De subsidieregeling is ingesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen. In totaal is 1.850.000 euro beschikbaar.

Eigenaren van een door de gemeente aangewezen karakteristieke pand in het postcodegebied Overschild komen in aanmerking voor de subsidie. Geïnteresseerden kunnen tot en met 31 december 2020 met ondersteuning van Versterkingspunt Midden-Groningen van NCG een aanvraag indienen bij provincie Groningen.

Stimuleringslening

Heeft u geen overwaarde of gebruikt u die liever niet, maar wilt u toch uw huis energiezuiniger maken? Dan kun je gebruik maken van de stimuleringsregeling. Dat is een lening met een lage rente. Met deze lening kun je de woning duurzamer maken of aanpassingen doen om er langer te blijven wonen. Ook voor onderhoud of het verwijderen van een asbestdak kun je gebruik maken van de stimuleringsregeling.

Er is ook subsidie mogelijk voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen voor woningen in het aardbevingsgebied. Meer informatie vindt u op de website van de SNN.