Gorecht-West Hoogezand

Algemeen

De wijk Gorecht-West in Hoogezand wordt vernieuwd. Sinds 2012 zijn we bezig het gebied stap voor stap (in fasen) te verbeteren. Op dit moment zijn we bezig met fase 4 en starten we met fase 5.

Wat gaan we doen? Plangebied en de fases

De hele vernieuwing van Gorecht-West bestaat uit 5 fasen (5 gebieden). In totaal worden 339 woningen gesloopt in deze 5 gebieden. Er worden 303 woningen teruggebouwd. De fasen 1, 2 en 3 zijn klaar. De woningen van fase 4 zijn klaar en hier wonen ook al mensen. De gemeente heeft nog wat extra tijd nodig om de omgeving netjes te maken.

Waarom doen we dat?

Delen van de wijk zijn verouderd en toe aan een grote opknapbeurt. Woningcorporatie Lefier en de gemeente knappen samen de wijk Gorecht–West op omdat:

  • De woningvoorraad (aantal koop- en huurwoningen) niet afwisselend was: er was maar 1 soort woning
  • De woningvoorraad in het gebied verbeterd en energiezuiniger moet worden
  • De woonomgeving als onprettig werd ervaren. Er was weinig groen (bomen, struiken, grasvelden) en veel rood en grijs (woningen, garages en bedrijven). Bewoners hadden weinig privacy. Woningen stonden met de voorkant naar de achterkant van de andere woningen. Hierdoor was er weinig sociale controle, geen contact met de straat, uitkijk op (rommelige) achtertuinen en een opgesloten gevoel.

De woningen en straten pakken we aan om zo ook op sociaal gebied de wijk te verbeteren.

Stand van zaken fase 5

In september 2022 zijn we begonnen met de sloop van de woningen in fase 5: het gebied rondom de Groen van Prinstererstraat. We hebben inmiddels een aannemer voor fase 5: Avitec uit Nieuw-Buinen. Ze gaan het terrein bouw- en woonrijp maken (voor de bouwvak). Rond 1 april start het werk voor de nutsvoorzieningen (gas, water, elektra). De planning is dat eind 2024 ook fase 5 klaar is en dat er dan mensen wonen.

Tekening Gorecht fase 4 en 5
Tekening kavels Gorecht-West fase 4 en 5

Wanneer gaan we dat doen? Planning fase 4 en 5

Wat Wie Planning Klaar
Woonrijp maken fase 4 Gemeente Januari - november 2022 Voorjaar 2023
Sloop woningen fase 5  Lefier September - december 2022 December 2022
Bouwrijp maken fase 5  Gemeente Februari - augustus 2023 Augustus 2023
Bouw woningen fase 5 Lefier Juni 2023 - juni 2024 Juni 2024
Woonrijp maken fase 5 Gemeente Januari - november 2023 November 2024
Oplevering herstructurering Gemeente/Lefier November 2024  

Wie doet wat?

Lefier zorgt voor de sloop van de oude woningen en de nieuwbouw van de nieuwe woningen. De gemeente zorgt voor de aanleg van de wegen, paden en groen en nutsvoorzieningen (riool, elektriciteit, kabel). Als dat nodig is, ruilen Lefier en gemeente grond over en weer.

Een belangrijk doel is om zo veel mogelijk van de bewoners terug te laten keren in een nieuwe woning in hun eigen wijk. Bij elke fase hebben we steeds met de bewoners van de wijk nagedacht over de woningen en de omgeving.

In de gebieden van fase 3 en 4 en 5 heeft de woningstichting in het verleden huurwoningen verkocht. Deze particuliere (eigen) woningen worden niet collectief aangepakt.

Wilt u op de hoogte blijven?

Lefier en de gemeente informeren de inwoners van het gebied regelmatig via een gezamenlijke nieuwsbrief die huis-aan-huis in de bus wordt gedaan. Ook hebben de gemeente en de aannemer een nieuwsbrief over de uitvoering van het werk waarin het werk van de eerste 3 weken in staat en wat al klaar is. Deze krijgen de bewoners van het gebied ook in de bus.

Partners

Partners
We werken samen met:
•    Lefier
•    Dura Vermeer, aannemer van Lefier 

Heeft u vragen?

Als u vragen in het algemeen over fase 5 heeft, kunt u contact opnemen met de projectgroep via gorechtwest@midden-groningen.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de sloop of bouw van de woningen? Neem dan contact op met Ype Pultrum, projectleider Lefier, telefoon 088 - 20 33 000

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden van fase 5? Neem dan contact op met de toezichthouder op de bouw, Henrie Bolt, telefoon 06 53 78 03 33