Grond afgraven of ophogen

Algemeen

Als u grond wilt afgraven of uw perceel wilt ophogen met grond, moet u eerst weten wat de bodemkwaliteit van uw perceel is. Ook moet u weten of er voor uw perceel beperkingen gelden voor het afgraven of ophogen. Dit staat in het bestemmingsplan.

Wat te doen

Bij het afgraven van grond is de kwaliteit van de vrijkomende grond van belang.

  1. Raadpleeg de Bodeminformatiekaart 
  2. Staat er informatie over historische activiteiten op uw perceel vermeld? Zo ja, dan is uw perceel mogelijk verdacht voor bodemverontreiniging. Laat dan bodemonderzoek uitvoeren.
  3. Staat er geen informatie op uw perceel vermeld? Dan is de grond op uw perceel mogelijk niet verdacht voor bodemverontreiniging. Als u grond wilt verplaatsen, kunt u een verklaring bodemkwaliteitskaart aanvragen bij de gemeente. Dit kan met het formulier op deze pagina.

Bij ophogen van de grond is de kwaliteit van de aangevoerde grond is ook van belang. U moet namelijk een milieuhygiĆ«nische verklaring van de grond krijgen. De kwaliteit van de grond moet namelijk passen bij de functie van het perceel. 

Wat is een bodemkwaliteitskaart?

De bodemkwaliteitskaarten laten de gemiddelde bodemkwaliteit in de gemeente zien. Het is een belangrijk middel voor het verantwoord toepassen van vrijkomende grond. Ze maken onderdeel uit van de Nota bodembeheer. Voor de percelen die niet verdacht zijn voor bodemverontreiniging, kan de bodemkwaliteitskaart dienen als milieuhygiĆ«nische verklaring. 

Formulier aanvraag verklaring bodemkwaliteitskaart

Wanneer melden

Als u tijdens het graven stuit op mogelijke bodemverontreiniging of een ondergrondse tank, meldt dit bij de gemeente.

Als u bedrijfsmatig grond op een andere plek toepast, meldt u dit bij het Landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

Veel grond verplaatsen of afvoeren

Wilt u meer dan 10.000 m3 vaste stoffen afgraven? Vraag dan een ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. 

Kaarten, rapporten en beleid