Grond van de gemeente kopen of gebruiken

Als gemeente verkopen, verhuren en verpachten we grond en panden. Wanneer de gemeente gaat verkopen, verhuren of verpachten dan maken we dit bekend op onze website. Zo krijgt iedereen de kans om te reageren. Dit heeft te maken met gelijke behandeling. 1 op 1 verkopen kan wel. Als er kan worden aangenomen dat er maar één geschikte koper is.