Klein evenement melden

Algemeen

Voor het organiseren van een klein evenement, zoals een straat- of wijkfeest heeft u geen vergunning (toestemming) nodig. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden en moet u het evenement tenminste 4 weken van tevoren bij ons melden.

Nodig bij uw melding

 • Een ondertekeningsformulier. U kunt dit alvast downloaden, ondertekenen en inscannen of fotograferen.
 • Omschrijving van het evenement. Zoals de datum, start- en eindtijd, locatie en het aantal bezoekers.
 • Omschrijving van de doelgroep en de activiteiten.

Voorwaarden voor een klein evenement

 • Er mogen niet meer dan 300 personen aanwezig zijn.
 • Het evenement (op- en afbouw meegerekend) wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur en duurt maximaal 1 dag.
 • Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan of  mag op een andere manier een hindernis vormen voor het verkeer, tenzij daar toestemming voor is verleend.
 • Er mogen maximaal 5 objecten worden geplaatst, waaronder;
  • 1 tent met een oppervlakte van minder dan 50 m² per voorwerp.
  • overige voorwerpen met een oppervlakte van maximaal 15 m².
  • het totaal aan voorwerpen mag niet meer bedragen dan 75 m².
 • Er is sprake van een aanwijsbare organisator.
 • Op zondag tot en met donderdag mag er geen muziek te horen zijn na 22:00 uur.
 • Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bedragen.
 • Het evenement is op een vaste plek en niet op het water.
 • Er mag geen reclame worden gemaakt om personen die interesse hebben, buiten de mensen voor wie het bedoeld is, aan te trekken.

Meldingvrij evenement

In een aantal gevallen hoeft u een evenement niet te melden. Hier geldt dat naast de voorwaarden voor een melding ook wordt voldaan aan de volgende 2 aanvullende voorwaarden:

 • Er zijn niet meer dan 100 personen aanwezig.
 • Het evenement vindt plaats in de buitenlucht op eigen terrein.