Evenement organiseren

Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Het evenement is open voor publiek en trekt (veel) mensen. Dit zorgt voor veel plezier, maar kan ook overlast voor de omgeving veroorzaken. Daarom moet u in de meeste gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Melden

Melding klein evenement

Voor een klein evenement, zoals een straat- of wijkfeest heeft u geen vergunning (toestemming) nodig, maar kunt u volstaan met een melding.

De voorwaarden zijn:

 • er zijn niet meer dan 300 personen aanwezig
 • het evenement (op- en afbouw meegerekend) wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur en duurt maximaal 1 dag
 • het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan of  mag op een andere manier een hindernis vormen voor het verkeer, tenzij daar toestemming voor is verleend
 • Er mogen maximaal 5 objecten worden geplaatst, waaronder
  • 1 tent met een oppervlakte van minder dan 50 m² per voorwerp
  • overige voorwerpen met een oppervlakte van maximaal 15 m²
  • het totaal aan voorwerpen mag niet meer bedragen dan 75 m²
 • er is sprake van een aanwijsbare organisator
 • op zondag tot en met donderdag mag er geen muziek te horen zijn na 22:00 uur
 • het geluidsniveau maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bedraagt
 • het evenement vindt plaats op 1 plaats en niet op het water
 • er wordt geen reclame gemaakt om personen die interesse hebben, buiten de mensen voor wie het bedoeld is, aan te trekken

Gebruik dit meldingsformulier voor kleine evenementen.

Meldingvrij evenement

In een aantal gevallen is een evenement vrij van vergunning (toestemming) of melding. Hier geldt dat naast de voorwaarden voor een melding ook wordt voldaan aan de volgende 2 aanvullende voorwaarden.

 • er zijn niet meer dan maximaal 100 personen zijn
 • het evenement plaatsvindt in de buitenlucht op eigen terrein

Evenementenvergunning

Voldoet het evenement niet aan de voorwaarden voor een melding? Dan heeft u in de meeste gevallen een evenementenvergunning nodig.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder.

Meerjarige evenementenvergunning

U kunt voor evenementen met een laag risico en weinig gevolgen voor de omgeving (A-evenement) een meerjarige vergunning aanvragen.

De voorwaarden zijn:

 • er is sprake van een evenement dat al tenminste 3 jaren achtereen in precies dezelfde opzet plaatsvindt
 • Er zijn in deze jaren geen problemen geweest bij de uitvoering, toezicht en handhaving

Een meerjarige vergunning (toestemming) wordt voor maximaal 3 jaren verleend. U moet het evenement wel jaarlijks 8 weken voor aanvang melden.

Gebruik het formulier hieronder.

Vergunningverlening: hoe werkt het?

De organisator van een evenement vraagt, soms na een vooroverleg, een vergunning(toestemming) aan voor het evenement. Het doel van de aanvraag is om onder andere inzicht te krijgen in de feiten en gegevens over:

 • de activiteiten
 • het publiek
 • de deelnemers
 • de organisatie
 • de risico’s
 • het veiligheidsplan

De vergunningverlener (persoon van wie u de vergunning krijgt) toetst of de aanvraag volledig is, vraag deze dus tijdig aan. Waar nodig wordt om aanvullende stukken gevraagd.

Het kan zijn dat u bij (grotere) evenementen ook een vergunning of ontheffing moet aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag( Zondagswet)
 • het af en toe organiseren van een festiviteit in uw horecabedrijf
 • het tijdelijk verstrekken van alcohol tegen betaling
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • het maken van muziek of hard geluid op straat
 • het kamperen/overnachten tijdens het evenement
 • het ontbranden van vuurwerk

De vergunningverlener beoordeelt de volledige aanvraag. Deze beoordeling leidt tot indeling in soorten: regulier (A), aandacht (B) of risicovol evenement (C).  Daarna wordt de aanvraag getoetst aan de geldende regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening. Afhankelijk van het soort evenement wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

Daarna volgt een besluit. Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden en voorschriften die genoemd zijn in de vergunning.

Kosten en termijn

Het melden van een klein evenement is gratis.

Een vergunning voor het organiseren van:

 • een evenement (categorie A) kost € 21,50
 • een evenement (categorie B) kost € 79,25
 • een evenement (categorie C) kost € 255,10
 • een kampeerontheffing kost € 160,75
 • het tijdelijk schenken van alcohol kost € 94,70

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een evenementenvergunning. Bij meerder vergunningen en/of ontheffingen hanteert de  gemeente ook deze termijn. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor een klein evenement doet u de melding 4 weken voorafgaand aan het evenement.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

Evenementenkalender

Alle evenementen in onze gemeente kunt u zien op de evenementenkalender