Evenementenvergunning

Algemeen

Als u een groot evenement organiseert heeft u daar meestal een vergunning voor nodig. Dit is bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. U vraagt een evenementenvergunning aan via onderstaand formulier.

Nodig bij uw aanvraag

 • Situatietekening (schaal 1:100 en 1:1000). Hierop moeten het evenemententerrein, eventuele parkeergelegenheid en alle te plaatsen objecten worden weergegeven.
 • Plattegrondtekening (schaal 1:100 of 1:200) van eventuele tent(en) met inventaris in de tent(en).
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Bewijsstuk kennis en inzicht in sociale hygiëne.
 • Overige ontheffingen (Drank-en Horecawet, Kamperen, Loterijvergunning) indien van toepassing.
 • Bijlage Verkeersregelaars indien van toepassing.
 • Veiligheidsplan (In ieder geval bij een klasse B en C evenement, format beschikbaar).
 • Foto’s omgeving (indien ontheffing bestemmingsplan benodigd is).

Wat u moet weten

 • Voor een straat- of buurtfeest, rommelmarkt of optocht hebt u vaak geen evenementenvergunning nodig. U moet dit kleine evenement wel melden
 • De vergunningverlener (persoon van wie u de vergunning krijgt) toetst of de aanvraag volledig is, vraag deze dus tijdig aan. Waar nodig wordt om aanvullende stukken gevraagd.
 • Deze beoordeling leidt tot indeling in soorten: regulier (A), aandacht (B) of risicovol evenement (C). De kosten voor een vergunning verschillen per categorie.
 • De aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening. Afhankelijk van het soort evenement wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden en voorschriften die genoemd zijn in de vergunning.

Meerjarige evenementenvergunning

U kunt voor evenementen met een laag risico en weinig gevolgen voor de omgeving (A-evenement) een meerjarige vergunning aanvragen. Een meerjarige vergunning (toestemming) wordt voor maximaal 3 jaren verleend. U moet het evenement wel jaarlijks 8 weken voor aanvang melden.

De voorwaarden zijn:

 • Er is sprake van een evenement dat al tenminste 3 jaren achtereen in precies dezelfde opzet plaatsvindt.
 • Er zijn in deze jaren geen problemen geweest bij de uitvoering, toezicht en handhaving.

Formulier voor melding meerjarige evenementenvergunning

Maak een melding

Overige vergunningen aanvragen

Het kan zijn dat u bij (grotere) evenementen ook een vergunning of ontheffing moet aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • Plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden.
 • Organiseren van een evenement op zondag of een feestdag( Zondagswet).
 • Af en toe organiseren van een festiviteit in uw horecabedrijf.
 • Tijdelijk verstrekken van alcohol tegen betaling.
 • Gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd.
 • Maken van muziek of hard geluid op straat.
 • Kamperen/overnachten tijdens het evenement.
 • Ontbranden van vuurwerk.

Bij vergunningen of ontheffingen waar geen formulier beschikbaar is, kunt u contact met ons opnemen via 0598 - 37 37 37 of gemeente@midden-groningen.nl.

Kosten

 • Evenementenvergunning categorie A: € 23,05
 • Evenementenvergunning categorie B: € 84,85
 • Evenementenvergunning categorie C: € 273,00
 • Kampeerontheffing: € 172,05
 • Tijdelijk verstrekken van alcohol: € 101,35

Termijn

We beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een evenementenvergunning. Bij meerder vergunningen en/of ontheffingen hanteren we dezelfde termijn. Deze termijn mogen we eenmalig met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Neem voor meer informatie of overleg contact met ons op via 0598 - 37 37 37 of gemeente@midden-groningen.nl.