Leefbaarheidsfonds

Wij vinden het belangrijk dat er  activiteiten zijn in de  gemeente. Wij stimuleren dat met een subsidie uit het leefbaarheidsfonds.

Wat doet het leefbaarheidsfonds

Subsidie is mogelijk voor een kleine activiteit in uw eigen straat. Ook is subsidie mogelijk voor grotere activiteiten die bezoekers uit de hele gemeente trekken. De activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg.

Activiteit  om maatschappelijke problemen door corona te bestrijden?

  • Dan is de maximumsubsidie € 2.000,00
  • U krijgt alleen subsidie voor de kosten die u werkelijk maakt
  • Inkomsten trekken we hiervan af
  • U krijgt geen subsidie voor kosten die u aan de gemeente betaalt en eten en drinken. Ook krijgt u geen subsidie voor loonkosten
  • Wij hanteren geen aanvraagtermijn en reageren zo snel mogelijk

Hoogte leefbaarheidssubsidie

We maken onderscheid in 4 soorten activiteiten:

  • Activiteiten voor bewoners van één of hooguit enkele straten (bijvoorbeeld een pleinfeest). De grens ligt bij 50 adressen. Maximale  subsidie  € 100
  • Activiteiten voor meerdere straten of een buurt. Maximale subsidie € 500
  • Activiteiten voor bewoners van één wijk of dorp (bijv. activiteiten dorpshuis of jeugdhonk). Maximale subsidie € 1.000
  • Activiteiten voor bewoners van meerdere wijken of dorpen, of activiteiten die bezoekers trekken van buiten de gemeente. Maximale subsidie  € 2.000 

Wanneer subsidie aanvragen

Zorg dat uw aanvraag op tijd bij ons binnen is. Anders behandelen wij de aanvraag niet. 

Overzicht aanvraagtermijn subsidie

datum activiteit datum subsidieaanvraag
1 januari 2021 t/m 28 februari 2021 4 november t/m 18 november 2020
1 maart  t/m 30 april 2021  28 december t/m 11 januari 2021
1 mei  t/m 30 juni 2021 19 februari  t/m 5 maart 2021
1 juli  t/m 31 augustus 2021   22 april  t/m 6 mei 2021
1 september t/m 31 oktober 2021 23 juni  t/m 7 juli 2021
1 november  t/m 31 december 2021   23 augustus  t/m 6 september 2021

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Dit kan met het aanvraagformulier leefbaarheidsfonds op deze pagina.

Voor het leefbaarheidsfonds geldt een subsidieplafond. Alle aanvragen die op tijd binnenkomen nemen we in behandeling. Is er onvoldoende geld voor alle aanvragen die voldoen, dan verdelen we het geld naar verhouding.