Leefbaarheidsfonds

Wij vinden het belangrijk dat er  activiteiten zijn in de  gemeente. Wij moedigen dat aan met een subsidie (geld) uit het leefbaarheidsfonds.

Wat doet het leefbaarheidsfonds

U kunt geld (subsidie) ontvangen voor een kleine activiteit in uw eigen straat. Ook is subsidie mogelijk voor grotere activiteiten die bezoekers uit de hele gemeente trekken. De activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg.

Hoogte leefbaarheidssubsidie

We maken onderscheid in 4 soorten activiteiten:

  • Activiteiten voor bewoners van één of hooguit enkele straten (bijvoorbeeld een pleinfeest). De grens ligt bij 50 adressen. Maximale  subsidie  € 100
  • Activiteiten voor meerdere straten of een buurt. Maximale subsidie € 500
  • Activiteiten voor bewoners van één wijk of dorp (bijv. activiteiten dorpshuis of jeugdhonk). Maximale subsidie € 1.000
  • Activiteiten voor bewoners van meerdere wijken of dorpen, of activiteiten die bezoekers trekken van buiten de gemeente. Maximale subsidie  € 2.000 

Wanneer subsidie aanvragen

Zorg dat uw aanvraag op tijd bij ons binnen is. Anders behandelen wij de aanvraag niet. 

Overzicht aanvraagtermijn subsidie

datum activiteit datum subsidieaanvraag
1 januari 2021 t/m 28 februari 2022 22 oktober t/m 5 november 2021
1 maart  t/m 30 april 2022 17 december t/m 31 december 2021
1 mei  t/m 30 juni 2022 18 februari  t/m 4 maart 2022
1 juli  t/m 31 augustus 2022 22 april  t/m 6 mei 2022
1 september t/m 31 oktober 2022 23 juni  t/m 7 juli 2022
1 november  t/m 31 december 2022  23 augustus  t/m 6 september 2022

Hoe vraag ik subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan met het digitale aanvraagformulier leefbaarheidsfonds via de knop 'aanvragen' op deze pagina.

Voor het leefbaarheidsfonds geldt een subsidieplafond. Alle aanvragen die op tijd binnenkomen nemen we in behandeling. Is er onvoldoende geld voor alle aanvragen die voldoen, dan verdelen we het geld naar verhouding.