Omgevingsvergunning en informatieverzoek

Algemeen

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen of kappen, meldt dit via het Omgevingsloket online. Dit regelt u met DigiD of eHerkenning. Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig (vroeger bouwvergunning of kapvergunning). Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online. Is uw plan in een vroeg stadium dan kunt u ook een informatieverzoek indienen via een speciaal formulier hieronder.

Hoe werkt het?

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kan door middel van de vergunningcheck. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u dat direct aanvragen.
 • Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.  Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Binnen 6 weken kan iedereen zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Informatieverzoek indienen

Met dit formulier kunt u een informatieverzoek indienen. Dit is gratis. Na ontvangst van het formulier nemen wij uw verzoek in behandeling en bekijken of uw plan binnen het bestemmingplan/omgevingsplan past. Ook geven wij u aan wat de mogelijkheden zijn voor de locatie van uw plan. Een informatieverzoek wordt minder uitgebreid behandeld en wij geven geen eindoordeel over uw plan. Daarvoor moet u een vooroverleg indienen bij het Omgevings loket online (OLO). Hier zijn wel kosten aan verbonden. Daar beantwoorden wij meer vragen. Bijvoorbeeld of wij het plan wenselijk vinden en/of medewerking willen verlenen in vorm van een vergunning.

Voordat u begint met het invullen van het formulier is het goed om de volgende gegevens te verzamelen:

 • Contact en locatie gegevens
 • Perceelnummer/kadastrale nummer
 • Schetsontwerpen van het plan
 • Eventuele milieuonderzoeken.

Het perceel nummer/kadastrale nummer kunt u op het internet opzoeken. 
Wij zien uw informatieverzoek tegemoet en aan het eind van dit formulier krijgt u een ontvangstbevestiging als het online formulier bij ons is binnengekomen. 

Vragenlijst

Termijnen

Gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht over de omgevingsvergunning.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn. Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • Niet eens met de beslissing van de gemeente. Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Uitgebreide aanvraag

 • Binnen 6 maanden ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn, dan ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Niet eens met de beslissing van de gemeente. Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Kosten

Hoeveel u totaal moet betalen is afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor bouwen betaalt u bijvoorbeeld een startbedrag, plus een percentage van de bouwkosten.

Voor een aangevraagd vooroverleg betaalt u ook kosten.

Vergunningvrij bouwen

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Meer weten, ga naar de website van de Rijksoverheid, vergunning vrij bouwen en verbouwen

Meer informatie

Neem voor meer informatie  contact op per e-mail: vergunningen@midden-groningen.nl. Stel daarin duidelijk uw vraag. Denkt u ook aan het adres en een kaartje met uw plannen.

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0598 - 37 37 37. Vraag naar team vergunningen.