Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Algemeen

Bent u eigenaar van onroerend goed in de gemeente of gebruiker van een gebouw dat geen woning is? Dan ontvangt u elk jaar een aanslag en een beschikking op basis van de wet waardering onroerende zaken (WOZ). De aanslag versturen wij eind februari.

Verkoopt u uw woning of bedrijfspand in de loop van het jaar? Dit heeft geen invloed op het betalen van belasting over dat jaar. De notaris verrekent dit.

Aanslag bekijken

Voor het bekijken van uw belastingaanslagen logt u in met DigiD of eHerkenning via de knop 'Mijn Belastingen'.

Wat moet u betalen

De aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde van uw pand te vermenigvuldigen met het OZB-tarief dat van toepassing is.

De tarieven voor 2024 zijn:

  • Tarief voor eigenaren van woningen: 0,1721 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor eigenaren van niet-woningen: 0,4619 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor gebruikers van niet-woningen: 0,3656 % van de WOZ-waarde

Wilt u weten hoe de tarieven zijn ontstaan? Lees hierover meer bij 'Besluit van de raad over de tarieven'. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gehad? Ga dan naar de pagina bezwaar maken