OZB compensatie maatschappelijk vastgoed Midden-Groningen

Subsidie voor verenigingen en stichtingen ter vergoeding van de OZB (onroerend zaakbelasting) gebruikersbelasting en de OZB eigenarenbelasting.

Voorwaarden

Een organisatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De organisatie:

 • is eigenaar en/of gebruiker van een of meerdere onroerende zaak/zaken en heeft hiervoor een OZB aanslag ontvangen
 • heeft de OZB-aanslag betaald
 • is een stichting of vereniging als rechtspersoon
 • heeft niet als doel winst te maken
 • valt onder een van de volgende categorieën:
  • Sportaccommodaties; binnen en buitensport inclusief sport met dieren
  • Scoutingverenigingen
  • Speeltuinverenigingen
  • Muziekverenigingen
  • Dorpshuizen en wijkcentra
  • Jeugdhonken en jeugdsozen
  • Kinderboerderijen en hertenkampen
 • Organisaties met een cultureel doel(ook musea) zolang openbaar toegankelijk

Valt uw gebouw onder de regeling? U krijgt de subsidie door middel van een subsidiebeschikking en wij maken het bedrag naar u over.

Aanvragen

Vraag de subsidie schriftelijk aan. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Graag ontvangen wij bij uw aanvraag een kopie van de belastingaanslag.

Formulier

Aanvraagformulier OZB compensatie maatschappelijk vastgoed Midden-Groningen