Project Gasvrij Gorecht

De gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam, kartonfabriek ESKA en woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en De Reensche Compagnie hebben onlangs afspraken gemaakt over de aanleg van een warmtenet in Gorecht-Noord. Afscheid nemen van aardgas als energiebron is daarmee voor de bewoners van de Hoogezandse buurt een stap dichterbij gekomen.


Het streven is dat Gorecht-Noord in 2024 aardgasvrij is. De plannen om dit te realiseren worden de komende tijd met bewoners besproken en verder uitgewerkt. Daarbij staan de betaalbaarheid van de omschakeling en de wensen van bewoners centraal. Zij krijgen de mogelijkheid om mee te denken over woningverbetering en waar de nieuwe verwarming aan moet voldoen.

Warmtenet

Het kabinet heeft besloten om tot 2050 gefaseerd van het aardgas af te gaan. Iedere gemeente moet hier plannen voor maken. In Nederland zijn hiervoor grofweg drie opties: elektrisch verwarmen, hybride met groengas of een warmtenet. In Hoogezand werd onderzocht of restwarmte van kartonfabriek ESKA ingezet kan worden als warmtebron voor een warmtenet. Eerdere plannen liepen vast op de hoge kosten. 6 miljoen euro financiële ondersteuning van het Nationaal Programma Groningen (NPG) maakt de realisering nu niet alleen technisch, maar ook financieel haalbaar. Met het project ‘Gasvrij Gorecht’ wordt in Gorecht-Noord daarom nu de eerste stap gezet richting een aardgasvrij Midden-Groningen. Bij het ontwerp van het warmtenet wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om, na afronding van Gorecht-Noord, ook andere buurten aan het warmtenet toe te voegen. Daarnaast worden Sportcentrum De Kalkwijck, theater Kielzog en het nieuwe gemeentehuis aangesloten.

Instemming nodig

Een groot deel van de buurt bestaat uit huurwoningen. Daarvoor geldt dat bewoners moeten instemmen met de plannen. Daarnaast krijgen ook de particuliere huiseigenaren de kans om mee te liften op de subsidieregeling. Voor hen is deelname helemaal vrijwillig. Alle bewoners is gevraagd aan een enquête deel te nemen. Verder worden ze op de hoogte gehouden met een speciale nieuwsbrief en kunnen ze zich aanmelden om zelf ideeën aan te dragen. Wethouder Peter Verschuren (SP) is blij met de samenwerking die tot stand gekomen is: “Door het afbouwen van de gaswinning en de klimaatverandering is het verwarmen van woningen zonder aardgas een heel belangrijke ontwikkeling. Nu de intentieverklaring door alle partijen is ondertekend, kunnen we er echt mee aan de slag. Belangrijk is nu dat we de huurders en huiseigenaren heel goed bij de plannen betrekken. Hun mening is doorslaggevend voor het welslagen ervan. Daarom roep ik ze op actief mee te denken."

Meer informatie en contact

Bent u huurder, naam dan contact op met uw verhuurder:

De Reensche Compagnie, Wim Kroeze: (0598) 322 664
Groninger Huis, Peter Olinga: (0598) 451 482
Lefier, Meindert Molter: (088) 20 33 000
Woonzorg Nederland, Ray van Gaasbeek: (088) 92 10 230

Als huiseigenaar kunt u mailen naar info@gasvrijgorecht.nl of bellen via de gemeente op (0598) 37 37 37.

Woningen met zon er boven