School Zuidbroek

Het huidige 'Kwartet' in Zuidbroek wordt zo aangepast dat er plaats is voor twee basisscholen, obs De Tandem en cbs De Wegwijzer, samen met kinderopvang Poko Loko. Dit kindcentrum gaat verder als Kindcentrum Zuidbroek.

Stand van zaken

Momenteel wordt de Tandem verbouwd. Deze werkzaamheden lopen door tot medio 2022. De verbouwing bestaat onder andere uit het toevoegen van een aantal lesruimten en een aanpassing van de entree. Ook wordt de ventilatie verbeterd, wordt het dak beter geïsoleerd en wordt het gebouw gasloos gemaakt. Voor het plein en de toegangsweg wordt nog nagedacht over eventuele wijzigingen / verbeteringen.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van kindcentrum Zuidbroek of wilt u zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden? Stuur dan een e-mail naar scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van ‘kindcentrum Zuidbroek'. U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrieven

februari 2021

oktober 2020

maart 2019

juli 2018

april 2018