Subsidie AED

Een AED is een draagbaar apparaat dat wordt ingezet om het hartritme te herstellen bij een hartstilstand.

Hoogte subsidie

Voor de aanschaf van een AED wordt maximaal 800 euro subsidie verstrekt. Inwoners, groepen inwoners en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen

Wilt u deze subsidie aanvragen. Ga dan naar de knop 'aanvragen' op deze pagina. Heeft u nog vragen, mail dan naar subsidieloket@midden-groningen.nl.

Goed om te weten

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Wordt iemand binnen 6 minuten gereanimeerd, dan is de overlevingskans groot.

De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u precies wat u moet doen. Om het AED-apparaat zit een speciale kast met een groen logo.

Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over AED-apparaten.