Subsidie AED

Algemeen

Een AED is een draagbaar apparaat dat wordt ingezet om het hartritme te herstellen bij een hartstilstand. U kunt subsidie (een vergoeding) krijgen voor het aanschaffen van een AED.

Wat is een AED?

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Wordt iemand binnen 6 minuten gereanimeerd, dan is de overlevingskans groot.

De gemeente heeft AED-apparaten hangen. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u precies wat u moet doen. Om het AED-apparaat zit een speciale kast met een groen logo.

Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over AED-apparaten.

Waar kan ik subsidie (een vergoeding) voor krijgen?

U kunt een subsidie krijgen voor het aanschaffen van een AED. Voorwaarde is dat de AED is goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Heeft u nog geen buitenkast voor de AED? Dan mag de subsidie daar ook voor worden gebruikt.

Hoogte subsidie

U kunt een subsidie krijgen van ten hoogste € 800.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is voor inwoners of groepen inwoners die in de gemeente Midden-Groningen wonen. Maar ook verenigingen en stichtingen mogen een aanvraag doen. Voorwaarde is dat uw organisatie niet als doel heeft om winst te maken.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Wilt u deze subsidie aanvragen. Ga dan naar de knop 'aanvragen' bovenaan deze pagina. Heeft u nog vragen, mail dan naar subsidieloket@midden-groningen.nl.

Zorg dat uw aanvraag op tijd bij ons binnen is. Doe uw aanvraag 8 weken voordat u de AED gaat aanschaffen en plaatsen.