Vergoeding meerkosten coronamaatregelen Wmo

Algemeen

Als uw zorgorganisatie tijdens de coronapandemie extra geld heeft uitgegeven (meerkosten) om de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen, dan kunt u hier misschien een vergoeding voor krijgen. Deze vergoeding is alleen beschikbaar voor zorgaanbieders die een overeenkomst maatwerkvoorziening hebben met de gemeente Midden-Groningen. De gemeente heeft eerder dit jaar de subsidieregeling Meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023 opengesteld. Het subsidieplafond daarvan is niet bereikt.

De gemeente heeft zorgaanbieders toen eenmaal per mail op de hoogte gesteld van de regeling. Na afloop van de inschrijfperiode bleek dat meerdere zorgaanbieders toch niet op de hoogte waren van de regeling, en hier wel graag gebruik van wilden maken.

Een tweede subsidieregeling, gedekt uit de overgebleven middelen van de eerste regeling biedt zorgaanbieders de kans alsnog gecompenseerd te worden voor de extra kosten die zij tijdens corona hebben gemaakt. Alleen gecontracteerde zorgaanbieders die nog geen gebruik hebben gemaakt van de eerste regeling kunnen een aanvraag doen via het online formulier.

Wat u moet weten

  • Uw aanvraag moet uiterlijk 20 november 2023 bij ons binnen zijn.
  • Voor zowel 2021 als 2022 is €43.674,76 beschikbaar.
  • Zorgorganisaties die een Wmo-maatwerkcontract bij de gemeente hebben, krijgen een mail over de regeling en hoe ze daar gebruik van kunnen maken.
  • De regeling is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019, en de Nadere Regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023-A.

Na uw aanvraag

  • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging.
  • Als uw aanvraag niet volledig is nemen wij contact met u op.
  • Heeft u een volledige aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken een besluit van ons.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het subsidieloket  via 0598 – 37 37 37 of subsidieloket@midden-groningen.nl.