Onroerende zaakbelasting

Als u onroerend goed in eigendom heeft in de gemeente, of gebruiker bent van een pand dat geen woning is, dan ontvangt u elk jaar een aanslag en een beschikking op basis van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Aanslag inzien

DigiD tijdelijk niet beschikbaar

Voor het bekijken van uw belastingaanslagen logt u in met DigiD.

Kosten

De aanslag ozb wordt berekend door de WOZ-waarde van uw pand te vermenigvuldigen met het ozb-tarief dat van toepassing is.

De tarieven voor 2021 zijn:

  • Tarief voor eigenaren van woningen: 0,2223 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor eigenaren van niet-woningen: 0,4548 % van de WOZ-waarde
  • Tarief voor gebruikers van niet-woningen: 0,3721 % van de WOZ-waarde

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking. Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gehad? Ga dan naar bezwaar indienen