Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief, of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Of bent u over iets anders niet tevreden? Neem dan contact op met Marijke Talsma, onze klachtencoördinator.

Klacht indienen

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij Bezwaar en beroep.

Overige klachten

We proberen altijd eerst een klacht op informele wijze op te lossen via onze klachtencoördinator.

Wie is onze klachtencoördinator

Marijke Talsma is onze klachtencoördinator. Heeft u een klacht neem dan contact met haar op. U kunt bellen naar ons nummer  0598 - 37 37 37 en vragen naar Marijke Talsma of mail marijke.talsma@midden-groningen.nl.  U kunt de klacht indienen met dit klachtenformulier.

Het informele proces

Bij een informele klacht doorlopen we onderstaande stappen.

De klachtencoördinator

 • neemt de klacht informeel in behandeling
 • neemt zo snel mogelijk contact op met de bewoner en de betrokken collega
 • organiseert vervolgens een gesprek met de betrokkenen. Doel van het gesprek is het probleem informeel oplossen 
 • informeert de teamleider en de betrokken directeur over de informele klacht en geeft aan wat de acties worden
 • houdt regie  op gemaakte afspraken en stuurt op het aandragen van oplossingsrichtingen

Daarna is het aan de klager of een klacht opgelost is of niet.

In 90% van de gevallen vindt de klager dat het probleem is opgelost en blijft het hierbij. 

Het formele proces

 Formele klachten behandelt de klachtenbehandelaar van het team Juridisch Advies inkoop en contracten. Bij een formele klacht doorlopen we onderstaande stappen. 

De klachtenbehandelaar:

 • beoordeeld of de klacht ontvankelijk is en in aanmerking komt voor een inhoudelijke behandeling aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht
 • organiseert de klachtenbehandelaar een hoorzitting waarbij in principe alle betrokken aanwezig zijn.
 • zit de hoorzitting voor 
 • brengt een advies uit aan het college

Dit advies toetsen we aan de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman.

Na het besluit van het college,  heeft de klager (bij een ongegrond verklaring) nog de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke ombudscommissie.

Ombudscommissie

De ombudscommissie:

 • stelt een onderzoek in
 • organiseert een hoorzitting
 • neemt daarna een besluit.

Dan is het formele klachttraject klaar. Na een gegrond verklaring van de ombudscommissie kan de klager nog een schadevergoeding vragen bij de rechtbank.

Regeling interne klachtbehandeling