Omgevingsplan

De gemeentelijke bestemmingsplannen gelden vanaf 1 januari 2024 samen als tijdelijk omgevingsplan. Een wijziging van het omgevingsplan dat is vastgesteld of in procedure is in Midden-Groningen vindt u hier. Geef naam, plaats of plannaam op.

Zit het omgevingsplan dat u zoekt er niet bij, ga dan naar de website van ruimtelijke plannen of naar het DSO

Bestemmingsplannen