Onderwijs en scholen

Algemeen

In ons land zijn de besturen van scholen verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. Als gemeente ondersteunen we het onderwijs.

Scholen en de gemeente

Wij zijn verantwoordelijk voor een goede aansluiting van zorg op het onderwijs. Ook proberen we achterstand in het onderwijs bij kinderen tegen te gaan. Daarnaast hebben we nog andere wettelijke taken:

Scholen in onze gemeente

  • 30 basisscholen
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs
  • 1 taalschool 
  • 2 scholen voor voortgezet onderwijs

Bekijk de kaart met locaties van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs