Onderwijs en scholen

Algemeen

In Nederland zijn de besturen van scholen verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. Als gemeente ondersteunen we het onderwijs.

Scholen en de gemeente

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat zorg en onderwijs goed op elkaar is aangesloten. Ook proberen we achterstand in het onderwijs bij kinderen tegen te gaan. Daarnaast zijn er nog andere wettelijke taken:

Scholen

In de gemeente Midden-Groningen zijn de volgende scholen: 

  • 30 basisscholen
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs
  • 1 taalschool 
  • 2 scholen voor voortgezet onderwijs

Scholen en schoolbesturen