Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck

Status: In procedure

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck vanaf donderdag 24 augustus 2023 zes weken ter inzage ligt.

Informatie

Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan gaat over het bouwen van een nieuw kindcentrum aan de Woldweg in Kropswolde.

Het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck kunt u inzien van donderdag 24 augustus 2023 tot en met woensdag 4 oktober 2023. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpkrokckropswolde-on01. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (indienen zienswijze)
Van donderdag 24 augustus 2023 tot en met woensdag 4 oktober 2023 kan iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 966355. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen. U kunt dan uw zienswijze mailen naar zaken@midden-groningen.nl. Denkt u er dan wel om zaaknummer 966355 in de onderwerpbalk te vermelden. Vermeld bij zienswijzen in ieder geval ook uw naam en adresgegevens.

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om uiterlijk vóór 27 september 2023 een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.